Hoppa till huvudinnehåll

Messaure - Keminmaa

Följ projektet via

Ny ledning mellan Sverige och Finland

Svenska kraftnät planerar att tillsammans med Finlands transmissionsnätsoperatör, Fingrid, bygga en 400 kV växelströmsledning från Messaure i norra delen av Sverige till Keminmaa på den finska sidan.

Ny ledning mellan Sverige och Finland

Svenska kraftnät planerar att tillsammans med Finlands transmissionsnätsoperatör, Fingrid, bygga en 400 kV växelströmsledning från Messaure i norra delen av Sverige till Keminmaa på den finska sidan.

Nytt om Messaure - Keminmaa

Ta del av kompletterande samrådsunderlag


Ta del av det samlade samrådsunderlaget för pågående kompletterande samråd gällande den planerade nya luftledningen mellan Messaure i Sverige och Keminmaa i Finland.

Inbjudan till kompletterande samråd


Svenska kraftnät bjuder in till kompletterande samråd gällande den planerade 400 kV växelströmsledningen mellan Messaure, Jokkmokks kommun och finska gränsen vid Risudden, Torne älv. Samrådet gäller nya sträcknings- och utformningsalternativ inom delområden i Gällivare, Boden samt Överkalix kommun.

Förslag till korsningspunkt Messaure-Keminmaa klar


Svenska kraftnät och Fingrid har kommit överens om var vid Torne älv som respektive nätoperatörs ledningar ska mötas, för den planerade luftledningen mellan Messaure-Keminmaa. Gränskorsningen föreslås vid Risudden, Övertorneå kommun, parallellt med befintlig transmissionsnätsledning.

Project of Common Interest (PCI)

EU-logotype och text: Mediefinansierat av Europeiska unionens fond för ett sammanlänkat Europa

Projektet är av EU klassat som ett projekt av gemensamt intresse
 - Projects of Common Interest (PCI). Det innebär att projektets genomförande har en särskild viktig funktion för den gemensamma europeiska elmarknaden och för att nå EU:s energimål om en prisvärd, säker och hållbar elförsörjning.

Mer om PCI-projekt:

Tidplan

Händelse Tidpunkt
Utreder området och identifierar utbyggnadsförslag 2018
Samråd om utbyggnadsförslag 2020
Ansökan om tillstånd till Energimarknadsinspektionen 2021
Beslut om tillstånd 2022
Planerad byggstart 2024
Planerad drifttagning 2025