Transmissionsnätsoperatörerna i Sverige (Svenska kraftnät) och i Finland (Fingrid) planerar att bygga en 400 kV växelströmsledning som ska gå mellan Messaure i Sverige och Keminmaa i Finland.

Den nya ledningen mellan Sverige och Finland resulterar i stor nytta för hela den nordiska elmarknaden, den ökar försörjningssäkerheten i Finland och integrerar landet ytterligare i det nordiska elsystemet. Den möjliggör även att vi kan utnyttja balansreglering och reserver på ett bättre sätt, både i Sverige och i Finland.

Granskad