Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Midskog

Följ projektet via

Vi flyttar och förnyar transmissionsnätsstationen Midskog

Svenska kraftnät flyttar och förnyar transmissionsnätsstationen Midskog då den har uppnått sin tekniska livslängd och behöver moderniseras. Vid flytten av stationen anpassar vi den även för att möjliggöra anslutning av förnybar elproduktion som planeras i området.

Om projektet

Vi flyttar och förnyar transmissionsnätsstationen Midskog

Svenska kraftnät flyttar och förnyar transmissionsnätsstationen Midskog då den har uppnått sin tekniska livslängd och behöver moderniseras. Vid flytten av stationen anpassar vi den även för att möjliggöra anslutning av förnybar elproduktion som planeras i området.

Om projektet

Svenska kraftnät flyttar och förnyar transmissionsnätsstationen Midskog som nått sin tekniska livslängd och därför behöver moderniseras för att öka driftsäkerheten och minska risken för störningar i elförsörjningen. Den nya stationen möjliggör också anslutning av den vindkraftpark som är under byggnation i området. Den nya stationen byggs av arbetsmiljöskäl cirka 1 kilometer söder om det befintliga stationsområdet.

Projektet är ett samarbete med Jämtkraft Elnät AB som har en regionnätsstation direkt i anslutning till transmissionsnätsstationen. Även Jämtkrafts station kommer att flyttas till det nya stationsområdet.

Förnyelsen av Midskog är ett omfattande projekt och Svenska kraftnäts del av projektet delas upp i två entreprenader. Stationsentreprenaden omfattar det nya stationsområdet och ledningsentreprenaden omfattar ledningsändringar som krävs för att den nya stationen ska kunna kopplas ihop med transmissionsnätet.

Nytt om projektet

Kraftledningar i skogslandskap

Framgångsrik driftsättning


Det omfattande förnyelseprojektet av station Midskog lider mot sitt slut. Sedan den nya stationen stod klar i juli 2020 har stationen och anslutande ledningar successivt tagits i drift.

Snart dags för drifttagning


Arbetet med att förnya och flytta transmissionsnätsstation Midskog går framåt och ställverket tas snart i drift. Arbete som återstår är byggnation av anslutande kraftledningar.

Vi har fått koncession för flytt av ledningsdelar i anslutning till station Midskog


Vi har nu erhållit koncession från energimarknadsinspektionen vilket ger oss tillstånd att flytta ledningsdelarna i anslutning till station Midskog. Ombyggnationen innefattar samantaget elva ledningar, inklusive Jämtkrafts inledningsspann.

Tidplan

Händelse Tidpunkt
Samråd  2016
Ansökan om tillstånd till Energimarknadsinspektionen Hösten 2016
Byggstart för stationen Maj 2017
Beslut om tillstånd (koncession) Juni 2018
Preliminär byggstart för ledningsåtgärder Hösten 2018
Planerad drifttagning Juli-november 2020

  

Karta med placering av transmissionsnätsstationen Midskog

Kontakt

Ställ en fråga om Midskog

Ställ din fråga så svarar vi så snart vi kan.
Granskad