Hoppa till huvudinnehåll

Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Samråd om förnyelse av station Midskog och ledningarnas sträckning avslutat

Samrådet för stationsförnyelsen och ledningsförändringarna i Midskog avslutades den 27 maj. Nu påbörjas arbetet med att färdigställa samrådsredogörelsen och en miljökonsekvensbeskrivning.

Samrådsredogörelsen samt miljökonsekvensbeskrivningen ska bifogas koncessionsansökan för det valda sträckningsförslagen. Koncession är det tillstånd som Svenska kraftnät får av Ei för att bygga ledningarna.
I samrådsredogörelsen redogör vi för hur samråden gått till samt vilka yttranden som inkommit och hur vi bemöter den. I miljökonsekvensbeskrivning redogör vi för hur ledningsändringarna och stationsförnyelsen, förväntas påverka omgivningens värden och vilka åtgärder som vidtas för att minimera den påverkan. Där redogör vi även för valet av sträckningsalternativ och hur bedömningskriterierna sett ut. När miljökonsekvensbeskrivningen är klar publiceras den här på webben.

Tidplan

Koncessionsansökan är planerad att skickas in under hösten 2016. Vi räknar med att beslut från Energimarknadsinspektionen under 2018. Planerad byggstart är hösten 2018 och drifttagning hösten 2019.