Hoppa till huvudinnehåll

Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Vi har ansökt om koncession

Efter att ha genomfört samråd och upprättat en miljökonsekvensbeskrivning har vi skickat in ansökan om koncession till Energimarknadsinspektionen för ledningsåtgärder i projekt Midskog.

Fredag 21 oktober 2016 skickade vi in koncessionsansökan till Energimarknadsinspektionen (Ei) för ledningsåtgärder i projekt Midskog. Ei handlägger nu ärendet och fattar sedan beslut om vi får tillstånd att göra de planerade ledningsändringarna. Handläggningstiden kan variera men vi planerar att kunna påbörja ledningsåtgärderna mot slutet av 2018. Under handläggningstiden remissar Ei berörda sakägare och andra intressenter. Det innebär att det fortfarande finns möjlighet att lämna eventuella synpunkter.

När vi flyttar stamnätsstation Midskog medför det att delar av de totalt tolv anslutande ledningarna måste ändras för att möjliggöra inkoppling av ledningarna i den nya stamnätsstationen. Sammantaget innebär koncessionsansökan att vi ansöker om att ändra ett flertal ledningsavsnitt där delar av befintliga ledningar även kommer att rivas.

Samrådsredogörelse och Miljökonsekvensbeskrivning

Som en del av projektet har vi hållit samråd med alla som kan bli berörda av ledningen. Inkomna skriftliga synpunkter, och våra kommentarer till dem, presenterar vi i en samrådsredogörelse som ingår i koncessionsansökan. I koncessionsansökan ingår även en miljökonsekvensbeskrivning där vi redogör för hur ledningen förväntas påverka omgivningen och vilka åtgärder vi vidtar för att minimera den påverkan. Vi redogör även för ledningsåtgärderna och beskriver på vilka grunder vi beslutat om dessa.

Eftersom flytten av stamnätsstation Midskog är ett samarbete mellan Svenska kraftnät och Jämtkraft har vi haft en gemensam samrådsprocess och tagit fram samrådsredogörelse och miljökonsekvensbeskrivning tillsammans. Koncessionsansökan, samrådsredogörelse och miljökonsekvensbeskrivning finns nu publicerade under sidan Dokument och kartor.

Vad händer nu?

Vi påbörjar den offentliga upphandlingen av stationsentreprenaden under hösten 2016 och kommer att avsluta den under våren 2017. Entreprenören kommer att planera och bygga den nya stationen, som vi planerar att ta i drift mot slutet av 2019. Vi kommer att uppdatera projektets tidplan löpande.