Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Midskog:
Samråd och dialog

Följ projektet via

Med koncessionsansökan inskickad är Svenska kraftnäts samrådsperiod avslutad. Vi vill tacka för alla värdefulla synpunkter som vi har fått in. Samrådsprocessen för ledningsändringarna i Midskog avslutades i maj 2016.

Genomförda samråd

I februari - juni 2016 genomförde Svenska kraftnät och Jämtkraft Elnät AB tidiga informationsmöten med länsstyrelsen och berörda kommuner samt med de fyra berörda samebyarna Ohredahke, Raedtievaerie, Jijnjevaerie och Jovnevaerie.

Samrådsredogörelse

Vi har sammanställt inkomna yttranden och våra kommentarertill dessa i en samrådsredogörelse.

Samrådsredogörelse finns som bilaga till miljökonsekvensbeskrivningen under sidan Dokument och kartor.

Läs mer om samrådsprocessen här.

Vad är ett samråd?

En viktig del i vårt arbete med att planera nya kraftledningar eller förändringar av befintliga är att få in synpunkter från alla som berörs. Målgruppen för samrådet är bland annat fastighetsägare, närboende, kommuner, länsstyrelser och intresseorganisationer. 

Samrådet pågår under en längre period. I anslutning till samrådet håller Svenska kraftnät öppet hus.

Läs mer om samråd

Granskad