Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Kompletterande samråd för tillkommande korridor i Sigtuna

Mellan 16 juni och 20 augusti pågår ett kompletterande skriftligt samråd om en 4 km lång utredningskorridor mellan Odensala-Åslunda-Slåsta i Sigtuna kommun. Välkommen att lämna eventuella synpunkter i ett yttrande.

Under hösten 2019 genomförde vi samråd om ett utbyggnadsförslag för den nya 400 kV-ledningen mellan stationerna Odensala och Överby. Där presenterade vi en föreslagen sträckning inom en utredningskorridor där luftledningen kan komma att byggas. Under samrådet lämnades yttranden med önskemål om att utreda ytterligare alternativa lokaliseringar för vissa delsträckor. Därefter har vi undersökt och utvärderat de förslagen och genomför nu ett kompletterande samråd för en ny alternativ utredningskorridor för delsträckan Odensala-Åslunda-Slåsta.

Under ”Dokument och kartor” (länk: öppnas i nytt fönster) finns ett samrådsunderlag med mer information om den tillkommande utbyggnadskorridoren.

Förutom sträckning beskriver samrådsunderlaget även samhällsintressen, natur- och kulturmiljö om berörs av förslaget samt hur en utbyggnad kan påverka människors hälsa. För att minimera påverkan på omgivande landskap och boendemiljö behövs även en samordnad flytt av en befintlig 400 kV-ledning mellan Odensala och Slåsta samtidigt genomföras.

Vad händer efter samrådet?

Det kompletterande samrådet avslutas 20 augusti. Då undersöker vi samtliga utredningskorridorer mellan Odensala och Överby samt de yttranden som kommit in under samrådsperioden. Därefter sammanställer vi en samrådsredogörelse med våra svar på inkomna yttranden.

Senare i höst planerar vi kunna ge mer information om ett utbyggnadsförslag med en detaljerad sträckning som vi avser söka koncession (tillstånd) för hos Energimarknadsinspektionen (Ei).