Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Samråd om ett sträckningsförslag

Idag inleds samråd om ett sträckningsförslag för den planerade luftledningen mellan stationerna Odensala och Överby i norra Stockholmsregionen.

Efter det inledande samrådet våren 2017 har vi jobbat fram ett sträckningsförslag inom en vald utredningskorridor som berör kommunerna Sigtuna, Upplands Väsby och Sollentuna.

Den föreslagna sträckningen är 26 km lång och har i huvudsak lokaliserats i eller i anslutning till Svenska kraftnäts befintliga ledningar i området. Luftledningen kommer att ersätta en befintlig 220 kV-ledning (KL42 S4-7) som idag sträcker sig mellan Odensala och Överby.

- Den här luftledningen är en av flera förstärkningar som genomförs i Stockholmsområdet där flera 220 kV-ledningar ersätts med 400kV-ledningar. Tillsammans bidrar de till att förstärka Stockholmsregionens elnät och bidra till en tryggare elförsörjning, berättar projektledaren Lotta Johansson.

Ta del av samrådsunderlaget

Genom samrådet vill vi få mer detaljerad information från myndigheter, kommuner, berörda fastighetsägare, närboende och andra intressenter som påverkar ledningens slutgiltiga placering.

Vi har tagit vi fram ett samrådsunderlag där sträckningsförslaget och korridor presenteras och som nu är tillgängligt för berörda och allmänhet att ta del av, på sidan Dokument och kartor. Utifrån de synpunkter som kommer in under samrådet kan justeringar av sträckningsförslaget inom korridoren bli aktuella.

Under samrådstiden bjuder vi även in till öppna hus för att svara på frågor. Vi kommer också att besöka kommunerna Sigtuna, Upplands Väsby och Sollentuna för att presentera samrådsunderlaget och svara på eventuella frågor.

Vad händer efter samrådet?

De inkomna synpunkterna används för att hitta en slutlig sträckning för ledningen. Vi kommer att sammanställa samtliga skriftliga yttranden som kommer in under samrådstiden, samt våra kommentarer, i en samrådsredogörelse.  Den kommer publiceras inom två månader efter att samrådet avslutats och kommer sedermera att ingå i ansökan om koncession till Ei.

Vi tar fram en Miljökonsekvensbeskrivning som ska bifogas den ansökan om tillstånd (koncession) som kommer skickas till Energimarknadsinspektionen (Ei) i början av 2021.

Byggstart planeras till år 2025 och difttagning till år 2027.

En del av Storstockholm Väst

Storstockholm Väst är benämningen på flera förstärkningar av stamnätet i de norra och västra delarna av Stockholm där flera 220 kV-ledningar ersätts av nya 400 kV-förbindelser för att höja kapaciteten i elnätet.  Tillsammans med flera andra nätförstärkningar som planeras och pågår i Stockholmregionen, bidrar Storstockholm Väst att upprätthålla driftsäkerheten och därmed trygga Stockholms elförsörjning i takt med att regionen växer.

Information om andra aktuella elförbindelser inom Storstockholm Väst:

www.svk.se/hamra-överby

www.svk.se/overby-beckomberga