Den nya kabelförbindelsen är en del av flera förstärkningar av Stockholms transmissionsnät för att möta regionens växande behov av el.

Bidrar till att öka kapaciteten av el i Stockholm

Örby–Snösätra är ny transmissionsnätsförbindelse för 400 kV som vi bygger i södra Stockholm från stationen Örby till den planerade stationen Snösätra. Den bidrar till att förstärka elnätet och öka kapaciteten av el i takt med att regionen växer. 

Elförbindelsen byggs med kablar i marken som i huvudsak följer Örbyleden söderut till Högdalens industriområde. Norr om industriområdet viker förbindelsen västerut och följer gång- och cykelvägar genom Trollesundsskogen. Därefter korsar förbindelsen anslutningsspår till tunnelbanans depå och Nynäsbanan, mot den planerade transmissionsnätsstationen Snösätra.

Granskad