Hoppa till huvudinnehåll

Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Samrådsredogörelsen klar i september

Det första samrådet med berörda fastighetsägare, kommuner, länsstyrelsen, övriga myndigheter och intresseorganisationer är avslutat. Just nu sammanställer vi de synpunkter som har kommit in. Svenska kraftnäts kommentarer på dessa finns med i den samrådsredogörelse som färdigställs och publiceras på Svenska kraftnäts webbplats i september. Det innebär att du som lämnar synpunkter inte kommer att få ett personligt svar via brev eller e-post.

Ytterligare utredningar

I en tätbebyggd storstadsmiljö som Stockholmsregionen är det en stor utmaning att förstärka elnätet. Under hösten kommer vi därför att göra ytterligare utredningar, utöver de som presente­rats i tidigare samråd, för att finna den mest lämpliga lednings­sträckan mellan Överby-Beckomberga.

Eventuellt kompletterande samråd

Det kan bli aktuellt med ett kompletterande samråd till det nyligen avslutade beroende på om utredningarna resulterar i fler eller utökade utredningskorridorer än vad som presente­rats vid det första samrådet. Även då kommer det vara möjligt att lämna synpunkter. Vi återkommer kring årsskiftet med mer information kring detta.

Samråd 2 för ett utbyggnadsförslag

Om det sker ett kompletterande samråd resulterar det i en reviderad samrådsredogörelse där nytillkomna synpunkter och Svenska kraftnäts kommentarer på dessa återigen publiceras, även då på vår webbplats. När den är publicerad kommer vi att arbeta fram en utredningskorridor med ett sträckningsförslag.

Natur- och kulturmiljön inventeras sedan medgivande till förundersökning getts av berörda fastighetsägare. Fältundersökningarna utförs efter att vi genom dessa avtal fått tillträde till marken.

Utredningskorridoren med sträckningsförslag tillsammans med inventeringarna kommer att presenteras i ett samrådsunderlag. Det underlaget kommer sedan att ligga till grund för samråd 2.

Vi väljer den utredningskorridor som vi bedömer vara lämpligast avseende driftsäkerhet och påverkan på natur-, kultur- och boendemiljön.

I samrådsunderlaget inför samråd 2 beskriver vi utredningskorridoren med sträckningsförslag och hur elförbindelsen kan påverka omgivningarna, både under byggtiden och efter drifttagning samt vad vi kan göra för att minska eventuell påverkan.

Mer information kring vår utbyggnadsprocess se; http://www.svk.se/natutveckling/utbyggnadsprocessen/ Öppnas i nytt fönster