Hoppa till huvudinnehåll

Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Frågor och svar från informationsmötet

Den 5 april 2016 bjöd Svenska kraftnät och Vattenfall in till ett gemensamt informationsmöte på LaponiaPorten. Under kvällen presenterade Svenska kraftnät och Vattenfall de arbeten som planeras i området i samband med bygget av den nya stationen i Porjus. Många Porjusbor kom för att lyssna på presentationen och ställa sina frågor. Nedan ser du ett urval av de frågor som ställdes under mötet.

 

Varför bygger ni den nya stationen på Porjusberget?
Framförallt för att det är den tekniskt sätt bästa lösningen. Platsen
där vi bygger stationen är en knutpunkt mellan Vattenfalls och
Svenska kraftnäts ledningar, vilket medför att det endast krävs
begränsade åtgärder på de anslutande ledningarna.
Platsen har också valts i samråd med länsstyrelsen, kommunen
och olika intressen i området. Bland de tekniskt möjliga placeringarna
är det här den som vi sammantaget bedömer är bäst
om man ser till påverkan på bland annat boendemiljön, natur- och
kulturvärden, friluftslivet, rennäringen och skogsbruket.


Varför behöver ni använda vägar genom Porjus för transporter?
Innan vi valde transportvägen via Postgatan och Vuosmovägen
har vi utrett olika möjliga alternativ till infartsvägar till stationen
för att hitta den väg som sammantaget innebär minst påverkan på
bland annat boendemiljön, naturvärden, friluftslivet, rennäringen
och skogsbruket.
Vår utredning visade att alternativ till att gå runt Porjus skulle
ha inneburit alltför stor påverkan, bland annat för kommunens
dricksvattentäkt och på riksintresset för rennäringen. Att
använda en befintlig väg genom Porjus bedömer vi även har minst
påverkan på lång sikt då vi använder vägen under tre år istället för
att bygga en permanent väg genom känsliga naturområden.


Hur kommer ni att arbeta med säkerheten för boende vid vägen?
Vi har samrått med Jokkmokks kommun och har även informerat
de boende om hur arbetet kommer att påverka dem och haft
dialog om hur de anser att vi kan säkerställa säkerheten. Det blir
något tätare trafik under en period och försiktighetsåtgärder i
form av skyltar och hastighetsbegränsning kommer att införas.
Vi kommer även att erbjuda de boende staket ut mot vägen där
transporterna huvudsakligen kommer att gå.


Kommer förskolan kunna använda utflyktsmålet kottekojan under byggperioden?
Under de tre år som byggperioden pågår kommer vägen till kottekojan
vara mer otillgänglig än vanligt. Därför kommer vi i samarbete
med förskolan och skolan bygga en ny utflyktsplats med
vindskydd och eldstad.


Hur påverkas garagen utefter Vousmovägen, höjer ni vägen
mer kommer vi inte att kunna öppna dörrarna?
Vi har fört fram informationen till våra entreprenörer om att hänsyn
måste tas till garage- och förrådsportarna så att de kan öppnas.
De ser i nuläget inget problem med detta.


Länstrafiken kör idag in med bussar vid Postgatan, kan de fortsätta med det?
Vi ser inget hinder för bussarna att ta denna väg.


Räknar man med mycket sprängningar under arbetet, med
tanke på till exempel älgjakten?
I nuläget kan vi inte säga hur mycket sprängning det blir. Entreprenören
kommer att täcka av ytan under försommaren för att planera
arbetet. Om vi spränger kommer vi att skicka ut information
om detta innan.


Kommer ytan att minskas på det gamla ställverket Porjus nya
och vad blir kvar på platsen?
Vattenfall Vattenkraft AB ansvarar för ställverket och deras plan
är att behålla ytan intakt med staket runt om till dess att projektet
är klart och 400kV ställverket är rivet. Två regleringstransformatorer
kommer att tas bort och de båda huvudtransformatorerna
planeras att vara kvar. De utreder vilket behov som finns för ställverksytan
i framtiden. Hur stort behov av inhägnad mark som de
kommer att ha efter flytten kan de inte svara på idag.