Hoppa till huvudinnehåll

Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Skogssäter

Stationen i Skogssäter förnyas och byggs ut

Svenska kraftnät förnyar och bygger ut transmissionsnätsstationen Skogssäter för att säkra elförsörjningen i Västra Götaland och motverka begränsningar i elöverföringen med Norge och Danmark.

Stationen i Skogssäter förnyas och byggs ut

Svenska kraftnät förnyar och bygger ut transmissionsnätsstationen Skogssäter för att säkra elförsörjningen i Västra Götaland och motverka begränsningar i elöverföringen med Norge och Danmark.

Svenska kraftnät förnyar och bygger samtidigt ut 400 kV-stationen Skogssäter, i Trollhättan kommun. Det befintliga ställverket i stationen är från 1973 och behöver ersättas då det närmar sig den tekniska livslängden. Det ålderstigna ställverket ersätts av två nya ställverk som byggs i anslutning till det befintliga stationsområdet. De nya ställverken är planerade att tas i drift 2019 respektive 2021. Därefter kan det gamla ställverket rivas våren 2022, förutsatt att allt går enligt plan.

Se karta över stationsförnyelsen (pdf, nytt fönster) (.pdf) Öppnas i nytt fönster

Förnyelsen är viktig för elförsörjningen av Västra Götaland

Förnyelsen och utbygganden av stationen är nödvändig bland annat för att kunna ansluta den nya transmissionsnätsledningen som vi sökt tillstånd att bygga mellan station Skogssäter och Stenkullen. Den nya ledningen har en viktig funktion för att trygga elförsörjningen i Västra Götaland. Den möjliggör också utbygganden av vindkraft och vidgar den flaskhals som idag begränsar importen och exporten av el mellan Sverige, Norge och Danmark.

Läs mer om Skogssäter-Stenkullen här

Liten påverkan under byggtiden

Under byggperioden kan det märkas något ökad trafik på vägar som används för transporter till och från stationsområdet. Vissa arbetsmoment kan även medföra ökade bullernivåer i närheten av stationen, bland annat kommer sprängningar att utföras. Avståndet till närliggande bostäder gör emellertid att ombyggnationen inte bör medföra någon större påverkan på omgivningen.

Åtgärder på anslutande ledningar

I samband med stationsförnyelsen ska även topplinor på anslutande ledningar bytas och jordlinor anläggas i marken. Schaktning av jordlinor startar under vintern 2019 och pågår under våren. Topplinebytet är planerat till slutet av sommaren och hösten 2019. Informationsbrev skicka ut till fastighetsägare som kan beröras av arbetena.

Se karta över ledningsåtgärder (pdf, nytt fönster) (.pdf) Öppnas i nytt fönster

Topplinebyten

Topplinorns byts på fem kraftledning som ansluter till stationen. Topplinan sitter placerad högst upp i kraftledningsstolparna och fungerar som kraftledningens åskledare samt kan också bära optofiber. Den nya topplinan kommer att innehålla optisk fiberkabel och innehåller därmed telekommunikation. Den nya topplinan med optofiber kommer att anslutas till stationen vid tre olika platser, vilket görs genom att optolinan grävs ned från stolpen. Anslutningen sker med hjälp av schaktningsarbeten som möjliggör nedläggning av optofibern i marken och anslutning till valda platser.

Topplinebytet innebär att två nya ändstolpar kommer att etableras inom stationsområdet och fem befintliga stolpar kommer att ersättas för att möjliggöra installationen av den nya topplinan.

Se karta över topplinebyten (pdf, nytt fönster) (.pdf) Öppnas i nytt fönster

Anläggning av jordlinor

Utöver det kommer även en jordlina att förläggas cirka 1000 meter (3 stolpplatser) ut i ledningsgatan från ställverken i Skogssäter. Jordlinan som anläggs ut från stationen kräver totalt sett cirka 5 000 meter schaktning (5 gånger 1000 meter ut från stationen längs respektive ledning). Optokabeln läggs i samma schakt som jordlinan.

Se karta över jordlinearbeten (pdf, nytt fönster) (.pdf) Öppnas i nytt fönster

Tidplan

Händelse Tidpunkt
Byggstart Hösten 2017
Anläggning av jordlinor Vinter och vår 2019
Topplinebyte Sommar och höst 2019
Drifttagning nytt ställverk 1 2019
Drifttagning nytt ställverk 2 2021
Beslut om tillstånd 2018
Rivning befintligt ställverk Våren 2022
Karta med placeringen av transmissionsnätsstationen Skogssäter

Ställ en fråga om Skogssäter

Ställ din fråga och ange din e-post så svarar vi så snart vi kan.

Kontaktpersoner

Granskad