Hoppa till huvudinnehåll

Nytt om byggnationen

Förutom arbeten med stolpfundamenten efter Ågestavägen och söder om Vidjavägen har arbete startat på ytterligare tre platser, i Orlångens naturreservat. Här bygger entreprenören tillfartsvägar och avverkar skog och sly.

karta som visar var byggnation pågår

Har du några frågor?

Välkommen att kontakta oss som jobbar i projektet. Kontaktuppgifter finns på projektets startsida. Klicka här för att komma dit.