Hoppa till huvudinnehåll

Våra svar till inkomna synpunkter

Just nu håller vi på att sammanställa de skriftliga synpunkter som kommit in under samrådet, och våra kommentarer till dem, i en samrådsredogörelse.

När samrådsredogörelsen är klar senare i höst publicerar vi den här på webben. Det innebär att du som lämnat en synpunkt inte kommer att få ett enskilt svar via brev eller e-post. Därefter tar vi fram en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Den utgör en väsentlig del av kommande tillståndsansökan om nätkoncession till Energimarknadsinspektionen som vi planerar att lämna in vid årsskiftet 2016/2017.