Hoppa till huvudinnehåll

Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Staffanstorp

Kraftledning flyttas för att ge utrymme åt bostadsprojekt

Vi planerar att flytta en del av 400 kV-ledningen utanför Hjärup i Staffanstorp kommun. Ledningen flyttas för frigöra mark för byggplanerna av det nya bostadsområdet Västerstad.

Kraftledning flyttas för att ge utrymme åt bostadsprojekt

Vi planerar att flytta en del av 400 kV-ledningen utanför Hjärup i Staffanstorp kommun. Ledningen flyttas för frigöra mark för byggplanerna av det nya bostadsområdet Västerstad.

Ledningsflytten innebär att en sträcka av transmissionsnätsledningen som passerar Hjärups tätort kommer att flyttas västerut för att frigöra mark för det nya bostadsområdet Västerstad. Det handlar om en ledningsträcka på runt två kilometer.

För mer information om det nya bostadsområdet se Staffanstorps kommuns webbplats:
http://staffanstorp.se/bo-och-bygga/samhallsplanering/pagaende-planer/planp/ Öppnas i nytt fönster

Ansökan om koncession för ledningsflytten är skickad till Energimarknadsinspektionen

Efter avslutad samrådsprocess där en ny sträckning togs fram har vi har nu skickat in en koncessionsansökan, med en miljökonsekvensbeskrivning (MKB), till Energimarknadsinspektionen (Ei) för ledningsflytten.

Koncession är ett tillstånd som utfärdas av Energimarknadsinspektionen och ger oss rätt att bygga en ny ledning. Ei handlägger ärendet och beslutar om Svenska kraftnät får tillstånd att flytta ledningen enligt föreslagen sträckning.

Entreprenaden samordnas sedan med förnyelsen av transmissionsnätsledningen Barsebäck-Sege, vilket är planerat att inledas under 2022. Vi räknar med att avsluta arbetet under 2023.

Så valdes sträckningen

Under sommaren och hösten 2017 genomfördes samråd om ett sträckningsförslag att flytta ledningen till. Efter samrådet har vi sammanvägt inkomna synpunkter med andra intressen och slutligen valt en sträckning för ledningen som vi ämnar söka tillstånd (koncession) för hos Energimarknadsinspektionen.

Synpunkter som vi fått in under samrådet har tillsammans med andra identifierade intressen och värden varit ett betydande bidrag i vårt arbete med att hitta en lämplig sträckning för flytten av ledningen. I valet av sträckning och stolpplaceringar har vi strävat efter att minimera markintrånget och det visuella intrycket.

Klicka på bilden för större version. (.jpg) Öppnas i nytt fönster

Klicka på bilden för större version.

Synpunkter presenteras i en samrådredogörelse

Inkomna synpunkter för samrådet om sträckningsförslaget och våra bemötanden av dessa sammanfattas i en samrådsredogörelse. 

Samrådsredogörelsen och andra dokument hittar du här

Läs mer om samrådsprocessen här

Vill du ha ett utskrivet exemplar utskickat till dig, vänligen kontakta projektets kommunikatör Joel Nylin, tel:010-475 83 31 eller e-post: joel.nylin@svk.se

Tidplan

Vi reserverar oss för att tidplanen är preliminär och kan komma att ändras.

Händelse Tidpunkt
Samråd om utredningskorridorer 9 september - 24 oktober 2016
Samråd om sträckningsförslag 26 juni - 29 september 2017
Ansökan om koncession 29 maj 2018
Byggstart 2022
Drifttagning 2023
Karta som visar var ledningen ska flyttas Hjärup i Staffanstorpdningen kommun

Kontaktperson

Ställ en fråga om Staffanstorp

Ställ din fråga och ange din e-post så svarar vi så snart vi kan.

Projektgrupp

Granskad