Hoppa till huvudinnehåll

Storfinnforsen – Midskog

Följ projektet via

Världens äldsta 400 kV-ledning byggs om

Vi bygger om ledningen mellan Storfinnforsen och Midskog. Den togs i drift redan 1952 och behöver nu ersättas med en modern ledning för att kunna ta emot ny vindkraft som planeras i området.

Om projektet

Världens äldsta 400 kV-ledning byggs om

Vi bygger om ledningen mellan Storfinnforsen och Midskog. Den togs i drift redan 1952 och behöver nu ersättas med en modern ledning för att kunna ta emot ny vindkraft som planeras i området.

Om projektet

Nytt om Storfinnforsen – Midskog

Montering av stolpar fortsätter


Nu fortsätter arbetet med att montera stolpar i den nya ledningssträckan. I april 2021 påbörjas rivningen av den gamla ledningen.

Försening på grund av avbruten upphandling


Svenska kraftnät har fattat beslut om att avbryta upphandlingen av entreprenör för förnyelsen av den 400 kV luftledning som sträcker sig mellan Storfinnforsen i Sollefteå kommun och Midskog i Ragunda kommun. Det innebär att idrifttagningen av den förnyade ledningen försenas ett år till 2022.

Försenat projekt Storfinnforsen-Midskog


Som en följd av ändrade förutsättningar, en konsekvens av sommarens bränder och ändrad avbrottsplanering, kommer projektet inte att slutföras av befintlig entreprenör och därmed bli försenat minst ett år.

Fakta om Storfinnforsen – Midskog

Ledningen som idag går mellan Storfinnforsen i Sollefteå kommun och Midskog i Ragunda kommun rivs och ersätts av en ny ledning på sträckan. Bortsett från små undantag kommer den nya ledningen att byggas inom samma ledningsgata. Ledningsstolparna kommer i huvudsak att placeras på samma platser men med vissa justeringar.

Längd: 62 kilometer
Antal stolpar: 217
Teknik: 400 kV luftledning för växelström

Tidplan

 Händelse  Tidpunkt

Mark- och fundamentsarbeten

Vinter 2016/2017

Fortsatta mark- och fundamentsarbeten

2018
Rivning och byggande in/ut-ledningar till station Storfinnforsen och station Midskog Vår/sommar 2019
Rivning och byggande, norra delen Vår/sommar 2021
Rivning och byggande, södra delen Vår/sommar 2022
Den nya ledningen tas i drift Sommar 2022

 

Bilder