Hoppa till huvudinnehåll

Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Nu startar undersökningen av markförhållanden

Arbetet med att projektera området längs ledningssträckan mellan Storfinnforsen och Midskog fortsätter. Under februari och mars kommer Svenska kraftnät och projektören Sweco att undersöka markförhållandena vid de planerade stolplatserna.

För att undersöka markförhållandena görs ett antal provborrhål vid respektive stolpplats med hjälp av en borrbandvagn. Regelbundna mätningar görs också av grundvattenytan via ett nedborrat grundvattenrör. Utifrån resultaten av undersökningarna avgörs sedan vilken typ av fundament och stolpar som ska användas på respektive plats.

En borrbandvagn som används för provborrningar vid markundersökningar.En borrbandvagn som används för provborrningar vid markundersökningar.

Olika stolptyper och fundament

Svenska kraftnät använder tre typer av stolpfundament. Bergfundament, som används när ledningsstolpar placeras på berggrund. Pålfundament, som används för att staga upp stolparna vid ostabila markförhållanden, som till exempel myrmarker. I övriga markförhållanden, när ovanstående alternativ inte behöver tillämpas, används jordfundament.

Svenska kraftnät bygger också med flera stolptyper. De vanligaste stolptyperna är så de kallade A-stolparna och B-stolparna. A-stolpen används i huvudsak i skogsmark. Den kännetecknas av sneda ben och stabiliserars upp av staglinor som fästs i marken. B-stolpen har raka ben och en stabilare konstruktion vilket gör att staglinor inte behövs. Stolptypen används främst i ängs- och åkermarker för att underlätta åtkomsten för markarbeten, till exempel jordbruk, runt stolparna. I andra fall, som vid vinklar och andra markförhållanden, tillämpas andra stolptyper.

Exempelbild på en B-stolpe respektive en A-stolpe.
Till vänster, ett exempel på en B-stolpe som används i ängs- och åkermarken. Till höger, en A-stolpe som i huvudsak används i skogsmarken.