Hoppa till huvudinnehåll

Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Inbjudan till samråd

Svenska kraftnät bjuder in till samråd om den planerade nya ledningen mellan Vitåfors och Porjusberget. Samrådstiden pågår mellan 12 april och 24 maj 2022.

Svenska kraftnät planerar att bygga en ny 400 kV luftledning som ska utgå från en ny transmissionsnätsstation i Vitåfors, Gällivare kommun, och ansluta till en befintlig transmissionsnätsstation i antingen Porjusberget eller Messaure i Jokkmokks kommun.

Syftet med den planerade ledningen

Idag finns ingen transmissionsnätsförbindelse till Gällivare, samtidigt finns en önskan om ökat effektuttag i hela regionen. Den nya ledningen möjliggör också anslutning av en ny demonstrationsanläggning för framställning av fossilfri järnsvamp, Hybrit, som planeras byggas i närheten av Vitåfors industriområde.

Samrådsprocessen

Samrådet utgör en viktig del av processen att bygga en ny kraftledning. I samrådet får myndigheter, berörda kommuner, organisationer, fastighetsägare, rättighetshavare, allmänheten samt övriga sakägare möjlighet att yttra sig och lämna synpunkter om förslaget. Samrådet innefattar ledningens lokalisering, omfattning och utformning, de miljöeffekter som verksamheten kan antas medföra i sig eller till följd av yttre händelser samt samråd om miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och utformning.

Lämna synpunkter senast 24 maj

Samrådet pågår från tisdag 12 april 2022 till och med tisdag 24 maj 2022. På projektets webbplats finns ett samrådsunderlag att ta del av som i detalj redogör för föreslagen sträckning, dess preliminära miljökonsekvenser, hur vi tagit fram aktuellt förslag med mera.

Samrådsunderlaget inklusive bilagor finns att ladda ned på www.svk.se/vitafors-porjusberget i menyn ”Dokument och kartor Öppnas i nytt fönster”. Samrådsunderlaget kan även beställas i tryckt version via e-post registrator@svk.se – märk ditt mejl med Svk 2022/244.

Välkommen att lämna skriftliga synpunkter på utbyggnadsförslaget, märkta med diarienummer Svk 2022/244 senast tisdag 24 maj via e-post till registrator@svk.se eller med post till Svenska kraftnät, att: Caroline Lundgren, Box 1200, 172 24 Sundbyberg.

Vad händer sedan?

När samrådsperioden är över sammanställs inkomna yttranden i en samråds-redogörelse där Svenska kraftnät även bemöter yttrandena. Redogörelsen publiceras på projektets webbplats tidigast två månader efter avslutat samråd och bifogas i kommande koncessionsansökan.

Tillsammans med tidigare identifierade värden och myndighetsdialog bidrar inkomna yttranden som underlag vid valet av en lämplig sträckning med sammantaget så liten påverkan som möjligt på omgivningen. En miljökonsekvens-beskrivning kommer att tas fram för det sträckningsalternativ vi slutligen väljer att ansöka om nätkoncession för.