Hoppa till huvudinnehåll

Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Sträckningsförslag

Inför samrådsperioden i projekt Vitåfors-Porjusberget finns två sträckningsförslag. Båda alternativen utgår från en planerad transmissionsnätsstation i Vitåfors, och ansluter antingen i befintlig station Porjusberget eller Messaure.

Under våren 2022 har myndighetsdialog pågått om flera olika sträckningsförslag för den nya ledningen som ska ansluta en ny demonstrationsanläggning för framställning av fossilfri järnsvamp, Hybrit, som planeras byggas i närheten av Vitåfors industriområde.

När projektet nu går in i samrådsfas där myndigheter, fastighetsägare, kommuner, intresseorganisationer och andra intressenter ombeds inkomma med synpunkter, finns nu två sträckningsförslag inom varsin utredningskorridor.

Båda förslagen har utgångspunkt från en planerad transmissionsnätsstation i Vitåfors, Gällivare kommun. I det första alternativet, kallat alternativ P på kartan nedan, ansluter ledningen till stationen i Porjusberget. Här finns möjlighet för Svenska kraftnät att ta över en befintlig ledningsgata från Vattenfall Eldistribution och uppföra en ny 400 kV-ledning på samma plats med eventuell mindre breddning av ledningsgatan.

Det andra sträckningsförslaget ansluter till station Messaure och har utarbetats på grund av utmaningar vid passage av Natura 2000-område i alternativ P. En anslutning från Messaure innebär dock att effekten och effektutaget koncentreras till ett mindre, redan ansträngt område och är därför mindre lämpligt kraftsystemmässigt än alternativ P.

För att idag ansluta till station Messaure behöver den planerade ledningen korsa ett antal befintliga kraftledningar, och ännu fler i framtiden.

Bilden visar de två sträckningsförslagen för den nya ledningen mellan Vitåfors-Porjusberget eller Messaure.