Hoppa till huvudinnehåll

Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Vitåfors-Porjusberget:
Dialog och samråd

Följ projektet via

För att hitta den ledningsstäckning som innebär minst påverkan för människa och miljö är myndighetsdialog och samråd viktigt i planerandet av en ny ledning. I samrådsprocessen kan du lämna synpunkter på våra förslag.

Samråd om sträckningsförslag

Perioden april till maj 2022 genomförde vi ett så kallat avgränsningssamråd om två sträckningsförslag för den planerade ledningen. Båda sträckningarna utgår från en planerad transmissionsnätsstation i Vitåfors och ansluter antingen i befintlig station Porjusberget eller Messaure. Läs mer om de olika förslagen i samrådsunderlaget som du finner i menyn "Dokument och kartor" Öppnas i nytt fönster. Fram till den 24 maj 2022 var det möjligt att lämna synpunkter på förslaget, läs även i inbjudan till samråd Öppnas i nytt fönster.

Se en inspelad presentation om sträckningsförslagen

Myndighetsdialog och samråd genomförda

För att säkerställa val av den bästa sträckningen för den nya ledningen utreder vi initialt många alternativ och värderar dessa utifrån aspekter som teknik, säkerhet och omgivningspåverkan.

Under våren 2022 genomförde vi det vi kallar myndighetsdialog för Vitåfors–Porjusberget, där berörda myndigheter, samebyar och kommuner ombads komma med inspel på flera alternativa sträckningar. Efter genomförd myndighetsdialog landade vi i två förslag som vi gick vidare med till avgränsningssamrådet som pågick under april–maj 2022. 

Samrådsredogörelse och koncessionsansökan

Efter samrådsperioden sammanställs nu alla yttranden i en samrådsredogörelse där Svenska kraftnät bemöter synpunkter som inkommit. Samrådsredogörelsen publiceras tidigast två månader efter avslutad samrådsprocess, här på projektets webbplats.

Tillsammans med myndighetsdialogen, tidigare identifierade värden och resultatet av hela samrådsprocessen gör Svenska kraftnät en samlad bedömning och väljer den sträckning som sammantaget innebär minst påverkan när flera aspekter sammanvägts. Dessa aspekter är boendemiljö, natur- och kulturmiljö, framkomlighet, ekonomi och driftsäkerhet. 

När vi kommit fram till bästa möjliga sträckningsförslag ansöker Svenska kraftnät om koncession (tillstånd att bygga) för ledningen hos Energimarknadsinspektionen.

Granskad