Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Vitåfors-Porjusberget:
Dialog och samråd

Följ projektet via

För att hitta den ledningsstäckning som innebär minst påverkan för människa och miljö är myndighetsdialog och samråd viktigt vid planeringen av en ny ledning. I samrådsprocessen kan du lämna synpunkter på våra förslag.

Myndighetsdialog och avgränsningssamråd genomförda

För att säkerställa val av den bästa sträckningen för den nya ledningen utreder vi initialt många alternativ och värderar dessa utifrån aspekter som teknik, säkerhet och omgivningspåverkan.

Under våren 2022 genomförde vi det vi kallar myndighetsdialog för Vitåfors—Porjusberget, där berörda myndigheter, samebyar och kommuner ombads komma med inspel på flera alternativa sträckningar. Efter genomförd myndighetsdialog landade vi i två förslag som vi gick vidare med till ett avgränsningssamråd som pågick under april—maj 2022. Fram till den 24 maj 2022 var det möjligt att lämna synpunkter på förslagen. Se även inbjudan till samråd Öppnas i nytt fönster, samrådsunderlag Öppnas i nytt fönster och film om sträckningsförslagen Öppnas i nytt fönster.

Samrådsredogörelsen sammanställd och publicerad

Tillsammans med myndighetsdialogen, tidigare identifierade värden och resultatet av hela samrådsprocessen gjorde Svenska kraftnät en samlad bedömning och valde att utreda huvudkorridorren och den alternativa sträckning som avviker från huvudkorridoren i den norra delen vidare. Man valde även att utreda den nya stationens lokalisering i närheten av Vitåfors industriområde vidare. Aspekter man vägt in är boendemiljö, natur- och kulturmiljö, framkomlighet, ekonomi och driftsäkerhet. 

Kompletterande samråd pågår

Den fortsatta utredningen av huvudkorridoren och den alternativa sträckningen innebär att vi även utreder en fortsättning av ledningssträckan mot Vitåfors industriområde. Vi genomför därför nu ett kompletterande skriftligt samråd för denna sträcka. Det kompletterande samrådet pågår 2022-12-20—2023-01-24. Läs mer i samrådsunderlaget Öppnas i nytt fönster.

Koncessionsansökan

När ledningssträckningen är vald är nästa steg att ansöka om koncession (tillstånd att bygga) hos Energimarknadsinspektionen (Ei). Energimarknadsinspektionen handlägger ärenden och beslutar om vi får tillstånd att dra ledningen enligt vårt förslag. I ansökan ingår en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) där vi närmare redogör för den förväntade påverkan som ledningen har på miljön och vilka åtgärder som vidtas för att reducera den påverkan. Vi räknar med att skicka in koncessionsansökan under första kvartalet 2023.

Mer information om utbyggnads- och tillståndsprocessen

Klicka på länkarna och läs mer om utbyggnadsprocessens (.pdf) Öppnas i nytt fönster och tillståndsprocessens (.pdf) Öppnas i nytt fönster olika steg.

Granskad