Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Vitåfors-Porjusberget:
Ny ledning till Gällivare

Följ projektet via

Svenska kraftnät planerar att bygga en ny 400 kV luftledning som ska utgå från en ny transmissionsnätsstation nära Vitåfors, Gällivare kommun, och ansluta till en befintlig transmissionsnätsstation i Porjusberget i Jokkmokks kommun.

Förstärker elnätet i hela regionen

Idag finns ingen transmissionsnätsförbindelse till Gällivare, samtidigt finns en önskan om ökat effektuttag i hela regionen. Den nya ledningen möjliggör också anslutning av Hybrit – en ny demonstrationsanläggning för framställning av fossilfri järnsvamp som planeras byggas i Vitåfors industriområde.

Kort om utbyggnadsförslaget

Utbyggnadsförslaget utgjordes från början av två utredningskorridorer som båda utgick från den planerade transmissionsnätsstationen i Vitåfors, Gällivare kommun. Huvudkorridoren anslöt till Porjusberget station och den alternativa korridoren till Messaure station. Efter samråd som genomfördes under våren 2022 för korridorerna, valde man att gå vidare med den korridor som ansluter till Porjusberget (korridor P, samt varianten P1 som avviker i sträckning vid Gällivare). Man valde också att utreda vidare en tillkommande delsträcka mot Vitåfors industriområde. Samråd för den tillkommande sträckan sker under december 2022 och januari 2023.

Det är främst totalför­svarets intresseområden, rennäringen och passager genom naturreservat och Natura 2000-områden som påverkas av utbyggnadsförslaget. Ledningen planeras som en luftledning för 400 kV växel­ström.

Fakta om ledningen

Längd: 40–50 km (Vitåfors—Porjusberget)

Höjd på stolpar: varierande, 20–60 meter

Avstånd mellan stolparna: varierande, 150–600 meter

Teknik: 400 kV luftledning för växelström

Granskad