Svenska kraftnät planerar att bygga en ny 400 kV luftledning som ska utgå från en befintlig transmissionsnätstation i Porjus, Jokkmokks kommun, och ansluta till en ny station i Vitåfors, Gällivare kommun.

Idag finns ingen transmissionsnätsförbindelse till Gällivare, samtidigt finns en önskan om ökat effektuttag i hela regionen.

Den nya ledningen möjliggör anslutning av en ny demonstrationsanläggning för framställning av fossilfri järnsvamp, Hybrit, som planeras byggas i närheten av Vitåfors industriområde. Hybrit ägs av LKAB, SSAB och Vattenfall.

Ledningen beräknas bli cirka 40 kilometer lång och byggstarten är preliminärt beräknad till år 2024 med drifttagning 2026.

Granskad