Vi stärker stamnätet För framtidens Elförsörjning

Nu rustar vi Sverige med ett starkare stamnät för en säker, klimatvänlig och kostnadseffektiv elförsörjning — idag och i framtiden.

Läs om vår verksamhet

Utbyggnadsprojekt

Vi bygger ut det svenska stamnätet för att transportera el från ny vindkraft, motverka begränsningar i nätet och för att möta samhällets höga krav på säker elförsörjning.

Hitta utbyggnadsprojekt i ditt län

Ekhyddan – Nybro

Vi planerar att bygga en luftledning för elöverföring mellan Ekhyddan i Oskarshamns kommun och Nybro i Nybro kommun. Den nya ledningen skapar ett mer driftsäkert stam- och regionnät i området.

Sydöstra Sverige

Nybro – Hemsjö

Vi planerar att bygga en luftledning för elöverföring mellan Nybro i Nybro kommun och Hemsjö i Olofströms kommun. Den nya ledningen skapar ett mer driftsäkert stam- och regionnät i området.

Sydöstra Sverige

SydVästlänken

Vår största investering någonsin som i full drift kommer att öka kapaciteten att överföra el mellan mellersta och södra Sverige med upp till 25 procent.

Södra Sverige

NordBalt

Med en elförbindelse till Litauen stärker vi kopplingen mellan den nordiska och baltiska elmarknaden.

Kalmar län

Gotlandsförbindelsen

Vi har sökt tillstånd för en ny elförbindelse mellan Gotland och fastlandet för att göra det möjligt att bygga ut vindkraften på Gotland.

Gotland och Kalmar län

Skogssäter - Stenkullen

Vi planerar en ny ledning mellan Trollhättan och Lerum för att säkra elförsörjningen i Västra Götaland. 

Västra Götaland

Storfinnforsen – Midskog

Vi planerar att bygga om världens äldsta 400 kV-ledning mellan Storfinnforsen och Midskog för att kunna ta emot el från nya vindkraftsparker i området.

Västernorrlands län

Anneberg – Skanstull

Med den nya elförbindelsen mellan stationerna Anneberg och Skanstull förstärker vi stamnätet i Stockholmsregionen. Den ingår i projektet Stockholms Ström för att möta regionens växande elbehov.

Stockholm