Aktörsportalen

Här finns information och verktyg för dig som besöker vår webbplats i ditt arbete.

Dialog om elmarkna­dshubben

För att kunna träffa så många framtida användare av elmarknadshubben som möjligt arrangerar vi informations- och dialogmöten runt om i landet med start i november 2017.

Läs mer och anmäl dig här