Aktörsportalen

Här finns information och verktyg för dig som besöker vår webbplats i ditt arbete.

Intresserad av forsknings- och utvecklingssa­marbete?

Vi driver och stöttar forskningsprojekt för att klara viktiga utmaningar för stamnätet för el, dammsäkerheten och möjliga risker i kraftsystemet.

Läs om hur du ansöker.