Elmarknadshubb

Svenska kraftnät och Energimarknadsinspektionen (Ei) har fått i uppdrag av regeringen att införa en central informationshanteringsmodell, en så kallad elmarknadshubb. Elmarknadshubben kommer att vara navet för den information som sänds mellan aktörerna på den svenska elmarknaden.

Uppdraget

Syftet är att möjliggöra en elhandlarcentrisk modell vilket innebär att man som elkonsument i framtiden endast kommer att behöva ha kontakt med ett elhandelsföretag som fakturerar kostnaderna för både elförbrukning och elnätanvändning. Regeringens vision är att tillgängligheten till information och det förenklade utbytet av information ska stimulera branschen, inklusive energitjänsteföretag, så att de kan erbjuda elanvändarna nya lösningar inom exempelvis energieffektivisering eller flexibel förbrukning.

Tidplan

Tidplan tjänstehubben
Gå till sidan Förstudie Gå till sidan Processutveckling Gå till sidan Informationsinhämtning Gå till sidan Upphandling Gå till sidan Kravspecificering Gå till sidan Implementering Gå till sidan Implementering I ett komplext projekt som detta är det många faktorer som påverkar tidplanen. Baserat på erfarenheter från våra nordiska grannländer skulle en elmarknadshubb för den svenska marknaden kunna tas i drift tidigast mot slutet av 2020. 

Prenumerera på nyheter

Du kan e-postprenumerera på våra nyheter om elmarknadshubben:

  1.  Klicka på länken: www.svk.se/aktorsportalen/elmarknad/
  2. Längst ner på sidan finns valet att följa nyheter via RSS eller e-post. Välj e-post.
  3. Klicka i nyhetskategori ”Hubb” (samt ev. andra områden som du är intresserad av)
  4. Ange din e-post och skicka in din anmälan

Nyheter

Följ nyheterna via RSS E-post

Nytt informationsbrev om elmarknadshubben

Nu har vi skickat ut det första numret av ett nytt informationsbrev om elmarknadshubben. Syftet är att skapa kännedom om elmarknadshubben och lämna uppdateringar om projektets framsteg.

Nya dokument om elmarknadshubben publicerade

Svenska kraftnät har arbetat vidare med elmarknadshubbens processer och funktioner. Nu publiceras nyframtagna dokument och uppdaterade versioner av tidigare publicerade dokument.

Tjänstehubben byter namn till Elmarknadshubben

Svenska kraftnät byter namn på Tjänstehubben till Elmarknadshubben. Namnbytet sker för att harmonisera med det begrepp som används i kommande förslag till lagändringar från Energimarknadsinspektionen.

Tidplan för införande av tjänstehubb står fast

Energimarknadsinspektionen (Ei) har skickat in en begäran till Miljö- och energidepartementet om förlängd utredningstid för regeringsuppdraget som handlar om att undersöka vilka regeländringar som krävs för att införa en tjänstehubb och en ny marknadsmodell. Ei väntas få ett svar på sin begäran under december. Även om Ei beviljas förlängd utredningstid, ändras inte tidplanen för när en tjänstehubb kan vara på plats.

Nya dokument om tjänstehubben publicerade

Svenska kraftnät har, tillsammans med expertgruppen som består av branschrepresentanter, arbetat vidare med tjänstehubbens processer och funktioner. Nu publiceras nyframtagna dokument och uppdaterade versioner av tidigare publicerade dokument.

Granskad