Rapporter och remissvar


517 dokument inom Alla dokument
Visa antal dokument:
Filstorlek
Planering och beslut för hållbar utveckling (SOU 2015:99)

2017-02-13 2621 kB
Swedish interconnectors report no. 13 - Bilaga 2016 Q2

Endast på engelska.

2017-02-09 3569 kB
Swedish interconnectors report no. 13 - Bilaga 2016 Q1

Endast på engelska.

2017-02-09 3456 kB
Swedish interconnectors report no. 13 - Bilaga 2016 Q3

Endast på engelska.

2017-02-09 3601 kB
Swedish interconnectors report no. 13 - Bilaga 2016 Q4

Endast på engelska.

2017-02-09 3659 kB
Swedish interconnectors report no. 13 - Missivbrev

Endast på engelska.

2017-02-09 297 kB
Swedish interconnectors report no. 13 - Rapport

Endast på engelska.

2017-02-09 1602 kB
Energimarknadsinspektionens föreskrifter (EIFS 20i7:x) om skyldigheten att informera elanvändare om leveranssäkerheten i elnätet (2017-100321)

2017-02-07 298 kB
Parlamentariska landsbygdskommitténs slutbetänkande SOU 2017:1 För Sveriges landsbygder - en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd

2017-02-07 318 kB
Ett samlat ansvar för tillsyn över den personliga integriteten (SOU 2016:65)

2017-01-16 286 kB
Handlingsplan för hållbart markbyggande i ett föränderligt klimat

2017-01-16 316 kB
Förslag till strategi för ökad använding av solel.

2017-01-09 2283 kB
Promemorian Elcertifikatssystemet - vissa frågor inom kontrollstation 2017

2016-12-16 322 kB
Remissvar från Svenska krafnät Skatteförslag med anledning av energiöverenskommelsen

2016-12-08 246 kB
Övningsinriktning under 2017 - 2020 för tvärsektoriella övningar på nationell och regional nivå

2016-12-08 328 kB
Förslag till ändring i lagen (2010:601) om ursprungsgarantier för el och förordningen (2010:853) om ursprungsgarantier för el

2016-12-05 787 kB
Vattenkraftens reglerbidrag och värde för elsystemet

2016-11-28 2306 kB
Impact of Baltic Synchronization on the Nordic power system stability

(Endast på engelska)

2016-11-25 3820 kB
Kontrollstation för elcertifikat

2016-11-22 297 kB
Strålsäkerhetsmyndighetens förslag till nya avgiftsnivåer

2016-11-10 325 kB
Granskad