Rapporter och remissvar


504 dokument inom Alla dokument
Visa antal dokument:
Filstorlek
Remissvar från Svenska krafnät Skatteförslag med anledning av energiöverenskommelsen

2016-12-08 246 kB
Övningsinriktning under 2017 - 2020 för tvärsektoriella övningar på nationell och regional nivå

2016-12-08 328 kB
Förslag till ändring i lagen (2010:601) om ursprungsgarantier för el och förordningen (2010:853) om ursprungsgarantier för el

2016-12-05 787 kB
Vattenkraftens reglerbidrag och värde för elsystemet

2016-11-28 2306 kB
Impact of Baltic Synchronization on the Nordic power system stability

(Endast på engelska)

2016-11-25 3820 kB
Kontrollstation för elcertifikat

2016-11-22 297 kB
Strålsäkerhetsmyndighetens förslag till nya avgiftsnivåer

2016-11-10 325 kB
Polisens tillgång till information om vissa IT-incidenter.

2016-11-08 337 kB
Cross-border capacity study Finland - Sweden (eng)

2016-11-01 4292 kB
Miljömålsberedningen delbetänkande med förslag om en klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige (SOU 2016:47)

2016-10-18 674 kB
Promemorian Miljöbedömningar

2016-10-06 2825 kB
ESV:s förslag till nya föreskrifter och allmänna råd inför 2017

2016-10-05 295 kB
Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) förslag till revidering av föreskrifter om fysiskt skydd av kärntekniska anläggningar

2016-09-26 816 kB
Nya föreskrifter med anledning av elbehörighetsreformen

2016-09-23 778 kB
Ersättning vid expropriation av bostäder (Ds 2016:16).

2016-09-22 335 kB
Energimyndighetens rapport Kontrollstation 2017 för elcertifikat

2016-08-30 262 kB
Förslag till ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2006:9) om miljörapport

2016-08-10 325 kB
Remissvar förslag om ändring av betalningsförordningen.

2016-07-08 351 kB
Fastighetstaxering av anläggningar för el- och värmeproduktion (SOU 2016:31)

2016-07-07 497 kB
Kraftbalansen på den svenska elmarknaden vintrarna 2015/2016 och 2016/2017

2016-07-01 2625 kB
Granskad