Rapporter och remissvar


495 dokument inom Alla dokument
Visa antal dokument:
Filstorlek
Miljömålsberedningen delbetänkande med förslag om en klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige (SOU 2016:47)

2016-10-18 674 kB
Promemorian Miljöbedömningar

2016-10-06 2825 kB
ESV:s förslag till nya föreskrifter och allmänna råd inför 2017

2016-10-05 295 kB
Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) förslag till revidering av föreskrifter om fysiskt skydd av kärntekniska anläggningar

2016-09-26 816 kB
Nya föreskrifter med anledning av elbehörighetsreformen

2016-09-23 778 kB
Ersättning vid expropriation av bostäder (Ds 2016:16).

2016-09-22 335 kB
Energimyndighetens rapport Kontrollstation 2017 för elcertifikat

2016-08-30 262 kB
Förslag till ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2006:9) om miljörapport

2016-08-10 325 kB
Remissvar förslag om ändring av betalningsförordningen.

2016-07-08 351 kB
Fastighetstaxering av anläggningar för el- och värmeproduktion (SOU 2016:31)

2016-07-07 497 kB
Kraftbalansen på den svenska elmarknaden vintrarna 2015/2016 och 2016/2017

2016-07-01 2625 kB
Försäljning av Karlsborgsbanan, bandel 541, delen Tibro - Karlsborg, Västra Götalands län

2016-05-31 270 kB
Lantmäteriets promemoria En rikstäckande digital registerkarta m.m.

2016-05-24 358 kB
Miljögifter i vatten – klassificering av ytvattenstatus

2016-05-23 350 kB
Remiss - Informationsansvar enligt det s.k. Inspiredirektivet; ändringar i förordningen (2010:1770) om geografisk miljöinformation

2016-05-17 354 kB
Energimarknadsinspektionens rapport Slopad schablonavräkning för timmätta kunder.

2016-05-16 1386 kB
Energimarknadsinspektionens förslag till hantering av index för kostnader och intäkter vid avstämning av intäktsramar för tillsynsperioden 2012-2015

2016-05-12 458 kB
Införande av strålskyddsdirektivet (2013/59/EURATOM) i svensk lagstiftning.

2016-05-03 330 kB
Statens bredbandsinfrastruktur som resurs (SOU 2016:01)

2016-04-18 310 kB
Svenska kraftnäts kommentarer på NordRegs rapport Measures to support the functioning of the Nordic financial electricity market.

2016-03-30 950 kB
Granskad