Till huvudinneh�llet

SydVästlänken

SydVästlänken syftar till att förstärka växelströmsnätet och öka driftsäkerheten i det svenska stamnätet. Förbindelsen är också viktig för planerna på den storskaliga utbyggnad av vindkraft som ingår i svensk och europeisk klimatpolitik.

SydVästlänken består av två grenar som knyts samman i stamnätsstationen Barkeryd, strax norr om Nässjö. Därifrån byggs en växelströmsledning norrut till stamnätsstationen Hallsberg och en likströmsförbindelse söderut till stamnätsstationen Hurva i Skåne.

Sök nyheter

  1. Nyhet 1 till 10 av 55
  2. 6 sidor
Nyhets listning
Datum Titel
2014-10-01 Verksamhet invid Svenska kraftnäts stamnätskablar
2014-04-24 Nu rullas den sista kabeltrumman ut
2014-03-05 Så arbetar vi med hälsa, miljö och säkerhet i SydVästlänken
2014-02-05 Se vår nya film ”SydVästlänken – Elens nya motorväg”
2014-01-23 Ställverket i Östansjö taget i drift
2013-09-30 Ställverket i Barkeryd taget i drift
2013-09-13 Ställverket i Hurva taget i drift
2013-06-03 Sista kontrakten tecknade för SydVästlänken
2013-04-29 Västra grenen kommer inte att byggas
2012-12-12 Kontrakt tecknat för del av SydVästlänkens norra gren
  1. 1 2 3 4 5