Hoppa till huvudinnehåll

Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Hittills har vi grävt ner ca 20 km av SydVästlänkens södra gren, på sträckan mellan Värnamo och Markaryd. Nu är det uppehåll i schaktningsarbetet fram till början av mars på grund av tjäle och snö. Istället pågår förberedande arbeten som att bygga vägar och borra kabelrör under bland annat vägar och diken.

Kabeltillverkningen går planenligt och hittills har leverantören ABB tillverkat ca 16,7 av totalt 76 mil kabel (4 kablar x 19 mil) för den södra grenen.

Detaljkarta, södra grenen av SydVästlänken

1. Barkeryd-Nässjö: Snart är upphandlingen av schaktentreprenaden för kabelsträckan mellan Barkeryd och Nässjö klar och i slutet av januari ska kontrakt tecknas med en entreprenör. Förberedande arbeten i fält påbörjas Q2/Q3 2013. 

2. Nässjö-Värnamo: Pågående byggnation av arbetsvägar och stolpfundament. Rivning av befintlig ledning startar i februari.

3. Värnamo-Ljungby: Återfyllningsarbete pågår på de fem kabelsträckor som genomfördes under 2012 norr om Ljungby. På några av de övriga delsträckorna byggs nu transport- och arbetsvägar. 

4. Ljungby-Markaryd: Arbete med tillfarts- och arbetsvägar pågår samt avvattning genom rensning av diken inom arbetsområdet.

5.Markaryd-Hässleholm: Återfyllningsarbete pågår på de kabelsträckor som genomfördes under 2012, totalt tre stycken kring Hässleholm.

6. Hässleholm-Hurva: Svenska Kraftnäts entreprenör Skanska bygger arbets- och tillfartsvägar, grundvattensänker inför schakt, lägger skyddsrör etc.

Arbetsområde, kabelsträckan

Fotot visar när vi lägger skydds- och optorör utanför Hässleholm längs väg 21. I bakgrunden, i höjd med grävmaskinen, kan man se att återfyllning har utförts. I ett senare skede dras/skjuts likströmskablarna igenom skyddsrören. Förläggning i skyddsrör görs i vissa marktyper samt under vägar, järnvägar och vattendrag m.m. Foto: Vectura.