Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Anmälan om förändring i elförsörjningen

Aktörer inom elförsörjningen ska enligt elberedskapslagen anmäla förändringar i anläggningar och verksamhet till Svenska kraftnät. Det är viktigt att Svenska kraftnät får information om förändringar som görs inom elförsörjningen med god framförhållning för att säkerställa en robust elförsörjning i Sverige. Då kan vi i ett tidigt skede upprätta dialog med anläggningsägaren för att eventuella beredskapsåtgärder ska kunna genomföras samtidigt som övriga planerade åtgärder. Ibland krävs det en utredning för att Svenska kraftnät ska kunna fatta ett beslut.

Om ett elföretag inte gör en anmälan kan elföretaget behöva stå de merkostnader som uppstår om beredskapsåtgärden blir dyrare jämfört med om beredskapsåtgärden gjorts vid den förändring som skulle ha anmälts.

Så här gör du som aktör för att anmäla förändringar i elförsörjningen.

Vilka förändringar ska anmälas?

Anmälningsskyldigheten innebär att aktörer ska anmäla till elberedskapsmyndigheten om

  • en anläggning som är av väsentlig betydelse för elförsörjningen uppförs, byggs om eller på annat sätt ändras.
  • en verksamhet som är av väsentlig betydelse överlåts, läggs ner eller ändras.

Vilka anläggningar som anses vara av väsentlig betydelse för elförsörjningen framgår av 8 § Svenska kraftnäts föreskrifter om elberedskap. Vad gäller ombyggnationer eller andra förändringar i befintliga anläggningar så ska de anmälas till Svenska kraftnät om ändringen är omfattande eller påverkar elförsörjningen. Det kan vara större reinvesteringar, men också byte av viktiga anläggningskomponenter. Om förändringen påverkar anläggningens roll i elsystemet, t.ex. större uttag eller byte av transformator, ska detta anmälas. 

Även vilka verksamhetsförändringar som anses vara väsentliga som därför ska anmälas framgår av föreskrifterna, se 9 §. 

Hur ska förändringar anmälas?

Förändringar av anläggning eller verksamhet ska anmälas via blanketten Anmälan om förändringar i elförsörjningen. Skicka den ifyllda och underskrivna blanketten till registrator@svk.se. Om anmälan innehåller uppgifter som omfattas av sekretess eller säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter ska detta uppmärksammas på blanketten och den ska skickas in på lämpligt vis.

När ska förändringen anmälas?

Anmälan om förändring i anläggningar ska göras innan förändringen genomförs, se 6 § elberedskapslagen. Arbetet får heller inte påbörjas innan myndigheten fattat beslut i frågan. Det betyder att anmälan om förändring i anläggning behöver ske i god tid innan ni planerat att påbörja genomförandet av förändringen.

Vad innebär i god tid?

Det beror på vilken typ av förändring som ska genomföras. Om en ny station ska byggas kan anmälningsdatum vara flera år innan planerad idrifttagning. För en mindre förändring kan anmälningsdatum vara närmre inpå datumet förändringen förväntas vara på plats. En god tumregel är att anmälan om förändring i en anläggning sker kort efter att beslutet om att genomföra förändringen fattats inom er organisation.

Enligt 7 § elberedskapslagen ska förändringar i verksamheter ske senast i samband med ändringen. Exempelvis om ni upplåter en del av er verksamhet till en annan organisation och upplåtelsen träder i kraft ett visst datum, ska anmälan om förändring i verksamheten senast ske samma datum.

Ni kan alltid kontakta Svenska kraftnät om ni är osäkra på vad som ska anmälas och när så har vi en dialog.

Vad händer med din anmälan?

När du har skickat in din anmälan till Svenska kraftnäts registratur kommer ett ärende skapas och skickas till elberedskapsenheten. Därefter utses en handläggare som kommer att skicka en mottagningsbekräftelse där diarienummer och kontaktuppgifter till handläggaren framgår. Mottagningsbekräftelsen skickas till personen som är angiven som kontaktperson på anmälan.

En anmälan kommer att resultera i ett beslut, antingen ett beslut om ingen åtgärd eller ett beslut om att en beredskapsåtgärd ska utföras. 

Relaterad information