Prekvalificering av primärapparater (ny utgåva)

Svenska kraftnät fortsätter prekvalificeringsprocessen för primärapparater till våra stationer. Framtida upphandling av apparater kommer endast att göras utifrån en godkänd lista över primärapparater.

I denna fas kommer spänningstransformatorer och kapacitiva spänningstransformatorer att behandlas och leverantörer kan ta del av arbetsgången samt anmäla sitt intresse för att delta.

Mer information med tidplan finns i dokumentet "Invitation to Technical
Pre-qualification of 245 kV and 420 kV disconnecting circuit breakers, current transformers, voltage transformers & capacitive voltage transformers (pdf, 340 kB, nytt fönster, 2015-06-17) (.pdf) Öppnas i nytt fönster
samt i tekniska riktlinjer TR01-19, som kan laddas ner på sidan tekniska riktlinjer. TR01-19 och TR01-19E är publicerade i nya utgåvor, 2015-01-29 (revison 3).

Till tekniska riktlinjer för stationsanläggningar 

Dokument

Granskad