Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Anslutning till europeiska marknadsplattformar

Svenska kraftnät arbetar för anslutning till gemensamma europeiska plattformar för energiaktivering av stödtjänsterna aFRR och mFRR. Det är två olika plattformar som utvecklas för närvarande, en för aFRR-energiaktivering och en för mFRR-energiaktivering. Arbetet samordnas med övriga Norden inom ramen för ny nordisk balanseringsmodell (NBM).

Europeisk marknadskoppling genom gemensamma marknader för utbyte av exempelvis balansenergi är ett viktigt steg i genomförandet av den europeiska inre marknaden för el. Då resurser och behov är ojämnt fördelade över Europa kommer möjligheten till utbyte av balanseringsenergi mellan olika TSO:er i Europa att ge enorma ekonomiska vinster och samtidigt öka leveranssäkerheten i hela Europa.

Nu utvecklas europeiska plattformar för utbyte av balanseringsenergi (aFRR och mFRR) och för restaureringsreserver (RR). De nordiska systemansvariga kommer att ansluta sig till plattformarna PICASSO (för aFRR) och MARI (mFRR). Restaureringsreserver används i dagsläget inte i det nordiska kraftsystemet.

Handel med balansenergi med MARI och PICASSO

Leverantörer av balanstjänster (BSP) kommer fortsatt att skicka bud till TSO:erna, precis som idag. Behov av energiaktivering och tillgänglig överföringskapacitet mellan elområdesgränserna skickas till respektive plattform. Där matchar en så kallad aktiveringsoptimeringsfunktion (AOF) buden och behoven, med hänsyn tagen till tillgänglig kapacitet över gränserna. Resultaten från AOF skickas tillbaka till TSO:erna. TSO:erna aktiverar sedan buden från BSP:erna utifrån resultaten från MARI och PICASSO.

Både schemalagda aktiveringar baserade på prognosticerade obalanser och direktaktiveringar på grund av oförutsedda incidenter görs baserat på bud som lämnats in till MARI och PICASSO.

Handelsenheten i MARI och PICASSO är 15 minuter.

Tidplan för införande

Aktuell tidplan anger anslutning till de europeiska marknadsplattformarna MARI och PICASSO till kvartal 2, 2024. De nordiska TSO:erna arbetar för närvarande på att ta fram en strategi för anslutning till plattformarna och baserat på detta ansöka om uppskov för anslutning, som ska godkännas av tillsynsmyndigheterna i Norden.

Läs mer om de nordiska TSO:ernas arbete med den europeiska marknadskopplingen på den gemensamma webbplatsen för NBM (engelska, nytt fönster). Öppnas i nytt fönster

Förändringarna sker i ett större sammanhang

För närvarande pågår många olika förändringar av elmarknaden. Varje förändring har påverkan på andra delar. Anslutningen till de europeiska marknadsplattformarna MASI och PICASSO är beroende av att Norden gått över till 15 minuters tidsupplösning på marknader och i avräkningen. Dessutom behöver balanseringen ske baserat på områdesobalans innan en anslutning är möjlig.

Kontakt och mer information

Vid frågor eller synpunkter, vänligen kontakta svkbalansering@svk.se