Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Förkvalificering

Förkvalificering är den process som används för att säkerställa att den enhet eller grupp som ska leverera en reserv uppfyller de tekniska kraven för den reserven.

För att få tillåtelse att delta på marknaden för reserver krävs godkänt resultat i en förkvalificering.

Det krävs ny förkvalificering för

 • varje enhet eller grupp du vill kunna leverera från
 • varje reservmarknad du vill att respektive enhet eller grupp ska kunna delta på.

Observera att det krävs förnyad förkvalificering

 • åtminstone vart femte år
 • om de tekniska kraven, uthållighetskraven eller utrustningen har ändrats.

Enheter och grupper som tillhandahåller FCR ska även bedömas på nytt om den utrustning som rör aktivering av FCR moderniseras.

Förkvalificeringsprocessen i korthet

 1. Du som aktör meddelar Svenska kraftnät när du planerar att göra kvalificeringstesterna. Gör det senast tre veckor i förväg. Vid behov kan Svenska kraftnät behöva ändra testdatumet.
 2. Du som aktör genomför testet enligt Testprogram för respektive reserv
 3. Du som aktör gör en formell ansökan till Svenska kraftnät om att få din resurs godkänd. Din ansökan ska innehålla ansökningsformulär, testprotokoll, testdata och eventuella övriga bilagor.
 4. Svenska kraftnät utvärderar din ansökan och antingen
  • avslår ansökan, och informerar om vad du eventuellt kan göra för att enheten eller gruppen ska kunna godkännas.
  • godkänner ansökan.

Observera att Svenska kraftnät kan komma att begära in ytterligare uppgifter av dig under processen.

Förkvalificeringsprocessen.

Ta del av processen som pdf (.pdf) Öppnas i nytt fönster

Mer information finns på

Skicka in din förkvalificeringsansökan

Förkvalificeringsansökan ska innehålla

 • Ansökningsformulär för respektive reserv
 • Testprotokoll för respektive stödtjänst (resultatet av det genomförda förkvalificeringstestet)
 • Eventuella bilagor

All dokumentation kopplat till ansökan ska skickas genom en säker digital tjänst. Meddela Svenska kraftnät när du är klar med alla dokumenten i din ansökan så får du information om hur du ska skicka in den.

Hur lång tid tar det?

Du som aktör får bekräftelse på om din ansökan är fullständig inom åtta veckor från att vi mottagit din ansökan.

Om du behöver komplettera din ansökan, så ska du göra det inom fyra veckor från att vi meddelat dig att det behövs.

Du får beslut om din enhet eller grupp uppfyller kriterierna för förkvalificeringen inom tre månader från att du fått bekräftelse om att din ansökan är fullständig.

Rapportering av data

En leverantör av stödtjänster är enligt balansansvarsavtalet skyldig att spara vissa mätvärden i minst 14 dagar. Leverantören får själv välja vilket format data loggas på under drift, men när den skickas till Svenska kraftnät ska den vara i de enheter och på det format som anges i dokumenten för rapportering av data för aktuell stödtjänst. I dessa dokument finns beskrivet vilka mätvärden som ska kunna tillhandahållas Svenska kraftnät samt format för rapporteringen av dessa mätvärden.

Viktigt om företagssekretess

Observera att alla handlingar som inkommer till Svenska kraftnät som huvudregel är allmän handling. Uppgifter i dem kan i vissa fall omfattas av sekretess. Aktörer kan i samband med ansökan ange om några uppgifter i ansökan som kan anses känsliga ur sekretessynpunkt. Ange då även vilka de uppgifterna är och av vilken särskild anledning som aktören kan antas lida skada om uppgiften röjs.

Svenska kraftnät är inte bundet av aktörens bedömning utan kommer att göra en självständig prövning av sekretess i varje enskilt fall.

Dokument kopplat till förkvalificering för de olika reserverna

For information and documents in English, see our English website.

Dokument förkvalificering FFR

Dokument förkvalificering aFRR

Dokument förkvalificering mFRR

Dokument kopplat till förkvalificering FCR

FCP IT-tool Prototype (zip-fil) 

Dokument förkvalificering FCR-N

Dokument förkvalificering FCR-D upp

Dokument förkvalificering FCR-D ned

Tilläggsdokument för variabla resurser

Kontakt

Vid kontakt med våra funktionsbrevlådor fcr@svk.se, afrr@svk.se, mfrr@svk.se samt ffr@svk.se vill vi informera om:

För närvarande får vi många frågor kopplat till de nya tekniska kraven för FCR. Vi vill därför tipsa om vår FAQ på sidan Frågor och svar om reserver

Granskad