Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Förkvalificering

Förkvalificering är den process som används för att säkerställa att den enhet eller grupp som ska leverera en reserv uppfyller de tekniska kraven för den reserven.

För att få tillåtelse att delta på marknaden för reserver krävs godkänt resultat i en förkvalificering.

Ansökande företag

Den som vill förkvalificera enheter/grupper för någon av stödtjänsterna FCR, aFRR eller mFRR måste samarbeta med, själv vara, alternativt bli leverantör av balanstjänster (BSP) efter godkänd förkvalificering. BSP-aktören ska uppfylla kraven i gällande Avtal om leverans av balanstjänster. För att som BSP kunna leverera reserver behövs också ett Avtal om balansansvar för el i den leveranspunkt som avses att användas för att leverera reserven (dvs. BSP måste också vara balansansvarig part (BRP) i leveranspunkten).

Läs mer i BSP-avtalet

FFR klassas som en avhjälpande åtgärd och därmed behöver man inte vara BSP för att förkvalificera denna reserv.

Nya ansökningsdokument för FCR

Svenska kraftnät testar ett nytt format för ansökningsformulär och testprotokoll för förkvalificering av FCR, där relevanta delar av testprotokollet infogats i ansökningsformuläret i syfte att effektivisera förkvalificeringsprocessen. Vi uppmuntrar därmed till återkoppling från användarna av det nya formuläret via fcr@svk.se

Det krävs ny förkvalificering för

 • varje enhet eller grupp du vill kunna leverera från
 • varje reservmarknad du vill att respektive enhet eller grupp ska kunna delta på.

Observera att det krävs förnyad förkvalificering

 • åtminstone vart femte år
 • om de tekniska kraven, uthållighetskraven eller utrustningen har ändrats.

Enheter och grupper som tillhandahåller FCR ska även bedömas på nytt om den utrustning som rör aktivering av FCR moderniseras.

Förkvalificeringsprocessen i korthet

 1. Du som aktör meddelar Svenska kraftnät när du planerar att göra kvalificeringstesterna. Gör det senast tre veckor i förväg. Vid behov kan Svenska kraftnät behöva ändra testdatumet.
 2. Du som aktör genomför testet enligt Testprogram för respektive reserv
 3. Du som aktör gör en formell ansökan till Svenska kraftnät om att få din resurs godkänd. För att göra ansökan för FCR, aFRR eller mFRR så behöver du antingen vara BSP, samarbeta med BSP eller avse att bli BSP efter godkänd förkvalificering (om du ännu inte har förkvalificerade resurser sedan tidigare). I detta fall går du under kategorin som potentiell BSP. Förkvalificeringsansökan görs i BSPs alternativt potentiell BSPs namn. Din ansökan ska innehålla ansökningsformulär, testprotokoll1, testdata och eventuella övriga bilagor.

  [1] För FCR har relevanta delar av testprotokollet flyttats till ansökningsformuläret. Det finns således inget separat testprotokoll för FCR.

 4. Svenska kraftnät utvärderar din ansökan och antingen
  • avslår ansökan, och informerar om vad du eventuellt kan göra för att enheten eller gruppen ska kunna godkännas.
  • godkänner ansökan.

Observera att Svenska kraftnät kan komma att begära in ytterligare uppgifter av dig under processen.

Förkvalificeringsprocessen.

Ta del av processen som pdf (.pdf) Öppnas i nytt fönster

Mer information finns på

Skicka in din förkvalificeringsansökan

Förkvalificeringsansökan ska innehålla

Du som inte fått tillgång till Svenska kraftnäts säkra filuppladdningssystem ska skicka ett e-postmeddelande till aktuell stödtjänstbrevlåda fcr@svk.se, afrr@svk.se, mfrr@svk.se eller ffr@svk.se och be om tillgång till det.

När du har tillgång och skickat in din ansökan ska du vänta på kvittens om att din ansökan har tagits emot, innan handläggning påbörjas. Om du inte fått kvittens inom fem arbetsdagar bör du kontakta oss igen till stödtjänstbrevlådan för att vara säker på att Svenska kraftnät tagit emot ansökan.

Hur lång tid tar det?

Du som aktör får bekräftelse på om din ansökan är fullständig inom åtta veckor från att vi tagit emot din ansökan.

Om du behöver komplettera din ansökan, så ska du göra det inom fyra veckor från att vi meddelat dig att det behövs.

Du får beslut om din enhet eller grupp uppfyller kriterierna för förkvalificeringen inom tre månader från att du fått bekräftelse om att din ansökan är fullständig.

Rapportering av data

En leverantör av stödtjänster är enligt Avtal om leverans av balanstjänster ("BSP-avtalet") bilaga 3 (FCR), bilaga 5 (aFRR) och bilaga 7 (mFRR) skyldig att spara vissa mätvärden i minst 3 månader. Leverantören får själv välja vilket format data loggas på under drift, men när den skickas till Svenska kraftnät ska den vara på det format som anges i bilagorna ovan. I avsnittet Rapportering av data och information finns beskrivet vilka mätvärden som ska kunna tillhandahållas Svenska kraftnät samt format för rapporteringen av dessa mätvärden. 

Viktigt om företagssekretess

Observera att alla handlingar som inkommer till Svenska kraftnät som huvudregel är allmän handling. Uppgifter i dem kan i vissa fall omfattas av sekretess. Aktörer kan i samband med ansökan ange om några uppgifter i ansökan som kan anses känsliga ur sekretessynpunkt. Ange då även vilka de uppgifterna är och av vilken särskild anledning som aktören kan antas lida skada om uppgiften röjs.

Svenska kraftnät är inte bundet av aktörens bedömning utan kommer att göra en självständig prövning av sekretess i varje enskilt fall.

Lägsta tillåtna förkvalificeringskapacitet

Svenska kraftnät kommer inom kort besluta om gränser för lägsta tillåtna kapacitet som får förkvalificeras vid leverans av stödtjänster. Dessa gränser planeras att sättas till 0,05 MW för FCR och FFR samt 1 MW för mFRR och aFRR. Detta för att skapa en ökad tydlighet och enhetlighet i förkvalificeringsprocessen. Har ni några särskilda funderingar om dessa gränser så kan ni kontakta oss via mejl för respektive stödtjänst. 

Dokument kopplat till förkvalificering för de olika reserverna

For information and documents in English, see our English website.

Dokument förkvalificering FFR

Dokument förkvalificering aFRR

Dokument förkvalificering mFRR

Dokument kopplat till förkvalificering FCR

FCP IT-tool Prototype (zip-fil) 

Testprogram FCR-N

Testprogram FCR-D upp

Testprogram FCR-D ned

Tilläggsdokument för variabla resurser