Roller i kraftsystemet

Roller och ansvar i kraftsystemet definieras i gällande lagstiftning. Här beskrivs rollfördelningen på ett övergripande sätt.

Läs exakt information om roller och ansvar under det legala ramverket kring kraftsystemet och elmarknaden. Observera att varje rättsakt beskriver roller och ansvar inom ramen för just den rättsakten. Det finns ingen officiell övergripande sammanfattning av respektive roll och ansvar utifrån det legala ramverket som helhet.

Granskad