Koncessionsärenden

Alla Svenska kraftnäts kraftledningar måste ha tillstånd, så kallad koncession, för att få drivas. När det gäller vissa ledningar behöver vi ansöka om förlängt tillstånd efter en viss tid. 

Koncessioner för pågående projekt

Information hittar du på respektive pågående projekt för transmissionsnätet.

Pågående transmissionsnätsprojekt

Pågående förlängningsärenden

Det är ärenden som Energimarknadsinspektionen eller regeringen ska fatta beslut om förlängd koncession för

Pågående förlängningsärenden

Mer om Svenska kraftnäts koncessioner

Granskad