Topplasttimmen - statistik

Vinterns topplasttimme är den timme under året med högst elförbrukning. Här hittar du statistik gällande elförbrukning under topplasttimmen under åren.

Vinter

Topplast (MWh/h)

Datum för topplasttimmen

Tidpunkt på dygnet

2020/2021

25 500

2021-02-12

08-09

2019/2020

23 200

2019-12-10

17-18

2018/2019

25 200

2019-01-30

17-18

2017/2018

26 700

2018-02-28

08-09

2016/2017

25 855

2017-01-05

17-18

Källa och förklaring: Svenska kraftnäts rapporter ”Kraftbalansen på den svenska elmarknaden” som ges ut varje år på uppdrag av regeringen. Rapporterna finns att ladda ned här (länk, öppnas i nytt fönster) Öppnas i nytt fönster

Topplasten mäts i energiförbrukning under timmen, därför blir enheten MWh/h, men under så kort tid är det jämförbart med effekt (MW). Topplasten är här korrigerad för att även inkludera förbrukning som sker på icke-koncessionspliktiga nät (denna registreras inte i vår avräkning).

 

Granskad