Topplasttimmen - statistik

Vinterns topplasttimme är den timme under året med högst elförbrukning. Här hittar du statistik gällande elförbrukning under topplasttimmen under åren.

Topplasttimmen - statistik

Vinter

Topplast (MWh/h)

Datum för topplasttimmen

Tidpunkt på dygnet

2002/2003

26 400

2003-01-31

08-09

2003/2004

26 900

2004-01-22

07-08

2004/2005

25 800

2005-03-03

07-08

2005/2006

26 300

2006-01-19

16-17

2006/2007

26 200

2007-02-21

18-19

2007/2008

24 500

2008-01-23

17-18

2008/2009

24 900

2009-01-16

08-09

2009/2010

26 200

2010-01-08

17-18

2010/2011

26 700

2010-12-22

17-18

2011/2012

26 035

2012-02-03

09-10

2012/2013

26 760

2013-01-25

08-09

2013/2014

24 760

2014-01-13

16-17

2014/2015

23 390

2014-12-29

10-11

2015/2016

26 883

2016-01-15

08-09

2016/2017

25 855

2017-01-05

17-18

2017/2018

26 700

2018-02-28

08-09

2018/2019

25 200

2019-01-30

17-18

2019/2020

23 200

2019-12-10

17-18

Källa och förklaring: Svenska kraftnäts rapporter ”Kraftbalansen på den svenska elmarknaden” som ges ut varje år på uppdrag av regeringen. Rapporterna finns att ladda ned här (länk, öppnas i nytt fönster) Öppnas i nytt fönster

Topplasten mäts i energiförbrukning under timmen, därför blir enheten MWh/h, men under så kort tid är det jämförbart med effekt (MW). Topplasten är här korrigerad för att även inkludera förbrukning som sker på icke-koncessionspliktiga nät (denna registreras inte i vår avräkning).

 

Granskad