Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Införande av aktörsrollerna BSP och BRP

Från 1 maj 2024 har rollen som balansansvarig delats upp i två nya aktörsroller, BSP och BRP.

  • Leverantör av balanstjänster, BSP (Balancing Service Provider). En marknadsaktör med godkända förkvalificerade enheter eller grupper och som kan erbjuda stödtjänster till Svenska kraftnät i form av FCR, aFRR och mFRR.
  • Balansansvarig part, BRP (Balance Responsible Party). En marknadsaktör som är ekonomiskt ansvarig för att det i det nationella elsystemet tillförs lika mycket el som tas ut i de uttagspunkter för vilka aktören har balansansvar för. Ansvaret gäller per elområde.

Rollen som balansansvarig ska delas upp i två nya aktörsroller, BSP och BRP.

Energimarknadsinspektionen beslutade i maj 2023 villkoren för aktörsrollerna.

Läs mer om beslutet och villkoren på sidan Artikel 18 Villkor för leverantörer av balanstjänster och balansansvariga parter

Status för införande av en oberoende BSP-roll

Efter omtaget av vad som implementeras till den 1 maj 2024* så har Svenska kraftnät inte kommit så långt som förväntat med införandet av en oberoende BSP-roll. Fördröjningen beror på att Svenska kraftnät behöver förstärka delar av sina IT-förmågor, samtidigt som hänsyn behöver tas till kommande krav och lagstiftning - så som leverantör av aggregeringstjänster, en eventuell kompensationsmodell för flexibilitet samt kommande förordning (nätkod för efterfrågeflexibilitet).

Svenska kraftnät arbetar vidare med olika alternativ och mer information kommer under hösten 2024.

Information om förändringarna kommer löpande att publiceras på denna sida samt via nyhetspubliceringar på svk.se. Följ oss genom att prenumerera på nyhetskategorin "Elmarknad allmänt".

*Läs nyhet från den 22 februari 2024

Vad händer den 1 maj 2024?

I maj 2024 införs som ett första steg rollerna BSP och BRP genom att dagens roll balansansvarig delas upp i två separata avtal mellan Svenska kraftnät och marknadsaktörerna. 

Nedan följer förtydligande information om uppdelningen av balansansvarsavtalet i BSP-avtalet1 och BRP-avtalet2 som träder i kraft den 1 maj 2024.

  • För att få teckna ett BSP-avtal krävs att aktören tecknat ett BRP-avtal och är BRP i de punkter där stödtjänster ska levereras. Utöver detta ska övriga steg för att börja leverera stödtjänster så som bland annat förkvalificering och relevanta tester ha utförts.
    • Hur man går till väga för att börja leverera stödtjänster eller utöka sin leverans av stödtjänster finns beskrivet här: Bidra med FCR, aFRR eller mFRR.
  • BSP är den aktörsroll som ansvarar för leverans av stödtjänster till Svenska kraftnät. Avtal/överenskommelser mellan BSP och eventuell underleverantör sker på civilrättslig bas såsom tidigare med en balansansvarig.
  • Nuvarande förkvalificeringar övertas av BSP.

Avtal om leverans av balanstjänster (BSP), avtal 5937
Avtal om balansansvar för el (BRP), avtal 5938

Implementering av en oberoende BSP-roll

Svenska kraftnät arbetar med implementering av villkoren i enighet med Energimarknadsinspektionens beslut där BSP-rollen är oberoende från BRP-rollen. Nedan information syftar till då implementeringen av de beslutade BSP- och BRP- villkoren är genomförd fullt ut.

Förändringen ökar möjligheten för fler att bidra

Implementeringen av BSP- och BRP – villkoren skapar förutsättningar för en oberoende aktör att nyttja flexibilitet för att leverera stödtjänster utan att själv vara BRP. Det här bidrar i sin tur till ökad konkurrens och väl fungerande balansmarknader samt på sikt ett mer effektivt nyttjande av elsystemet och dess resurser. 

Aggregering, obalansjustering och verifiering

Genom införandet av en oberoende BSP möjliggörs en mer flexibel aggregering av resurser. En BSP kommer att kunna lämna bud med resurser som tillhör olika BRP-aktörers portföljer.

För att respektive BRP ska lämnas opåverkad av agerandet från en specifik BSP kommer obalansjusteringen att baseras på faktisk levererad aktiverad volym (verifierad leverans) från varje BSP.

Arbete med hur leveransen från BSP ska verifieras pågår.

Hur kan du som aktör påverka?

Svenska kraftnät kommer under implementeringen av villkoren att involvera aktörer för att få inspel kring lösningar och för att föra dialog om diverse frågeställningar.

Aktörer är alltid välkomna att komma med inspel och ställa frågor via e-post, se e-postadress under Kontakt nedan.

Dialog genom aktörsmöten

Dialogen kommer bland annat att ske genom öppna aktörsmöten. Kommande möten kommer aviseras via nyhetspublicering samt på sidan Möt svenska kraftnät.

Diskussionsgrupper för fördjupande samtal

Svenska kraftnät har etablerat diskussionsgrupper kopplade till implementeringen av BSP- och BRP-rollerna. Se fliken Diskussionsgrupper nedan för mer detaljer om detta arbete.

Kontakt

Vid frågor som berör införandet av de nya rollerna är du välkommen att kontakta oss via e-post: bsp_brp@svk.se