Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Införande av aktörsrollerna BSP och BRP

För att kunna leverera reserver till Svenska kraftnät behöver man idag antingen själv vara balansansvarig eller sluta avtal med ett annat företag som är balansansvarig. Rollen som balansansvarig ska delas upp i två nya aktörsroller, BSP och BRP.

De två nya aktörsrollerna

  • Balansansvarig part (Balance Responsible Party, BRP). En marknadsaktör som är ekonomiskt ansvarig för de obalanser som uppstår i en viss uttags- respektive inmatningspunkt.
  • Leverantör av balanstjänster (Balancing Service Provider, BSP). En marknadsaktör med godkända förkvalificerade enheter eller grupper och som kan erbjuda balanstjänster till Svenska kraftnät.  

Rollen som balansansvarig ska delas upp i två nya aktörsroller, BSP och BRP.

Rollerna fastställs i villkor som i enlighet med beslut från Energimarknadsinspektionen ska implementeras senast 17 maj 2024.

Läs mer om beslutet och villkoren på sidan Artikel 18 Villkor för leverantörer av balanstjänster och balansansvariga parter

Förändringen berör dagens balansansvariga som agerar på balansmarknaderna och öppnar upp för andra aktörer med resurser som enbart vill delta på balansmarknaderna.

De nya aktörsrollerna agerar på olika marknadsplatser

Uppdelningen innebär att de nya aktörsrollerna kommer att agera på olika marknadsplatser.

  • Endast BSP:ar kommer att kunna delta på balansmarknaderna och leverera reserver till Svenska kraftnät i form av FCR, aFRR och mFRR.
  • BRP:ar kommer fortsatt vara de aktörer som strävar efter att vara i balans i de uttags- respektive inmatningspunkter som de ansvarar för i sin portfölj och stå för den handel som sker på dagen före- och intradagsmarknaderna.

Förändringen ökar möjligheten för fler att bidra

Förändringen skapar förutsättningar för en oberoende aktör att nyttja flexibilitet för att leverera balanstjänster. Det här bidrar i sin tur till ökad konkurrens och väl fungerande balansmarknader samt på sikt ett mer effektivt nyttjande av elsystemet och dess resurser. 

Aggregering, obalansjustering och verifiering

Genom införandet av BSP- och BRP-rollen möjliggörs en mer flexibel aggregering av resurser. En BSP kommer att kunna lämna bud med resurser som tillhör olika BRP:ars portföljer.

För att respektive BRP ska lämnas opåverkad av en BSP:s agerande kommer obalansjusteringen att baseras på faktisk levererad aktiverad volym (verifierad leverans) från BSP:n.

Arbete med hur BSP:ns leverans ska verifieras pågår.

Implementering av BSP- och BRP-rollen

Svenska kraftnät arbetar nu med implementering av villkoren i enlighet med Energimarknadsinspektionens beslut. Medan villkoren är bindande för Svenska kraftnät, är det först när kraven fastställs i avtal som de blir bindande gentemot marknadsaktörer. Svenska kraftnät kommer därför ta fram BSP- respektive BRP-avtal för aktörer att teckna som en del av implementeringen av villkoren. 

Svenska kraftnät kommer publicera en guide för hur en aktör blir BSP respektive BRP – både för befintliga och nya aktörer på marknaderna. 

Information om förändringarna kommer löpande publiceras på den här sidan samt via nyhetspubliceringar på svk.se. Följ oss genom att prenumerera på nyhetskategorin "Elmarknad allmänt".

Hur kan du som aktör påverka?

Svenska kraftnäts nuvarande balansansvarsavtal kommer i och med förändringen att ersättas med separata avtal för BSP respektive BRP. De nya avtalen är planerade för allmän konsultation omkring årsskiftet 2023/2024.

Svenska kraftnät kommer under implementeringen av rollerna att involvera aktörer för att få inspel kring lösningar och för att föra dialog om diverse frågeställningar.

Dialog genom aktörsmöten

Dialogen kommer bland annat att ske genom öppna aktörsmöten. Kommande möten kommer aviseras via nyhetspublicering samt på denna sidan.

Genomförda möten med tillhörande dokumentation :

Diskussionsgrupper för fördjupande samtal

Dessutom kommer mer fördjupade diskussioner äga rum i diskussionsgrupper kopplade till implementeringen av BSP- och BRP-rollerna. 

Vad händer nu?

Kontakt

Vid frågor som berör införandet av de nya rollerna är du välkommen att kontakta oss via e-post: bsp_brp@svk.se 

Granskad