Systemansvar & elmarknad

Svenska kraftnät arbetar på många olika sätt för att möta utmaningen i ett hållbart, effektivt och driftsäkert kraftsystem.

Kraftsystemet är inne i en snabb och omfattande omvandling. Detta ställer ökade och nya krav på oss som systemansvariga för det svenska elöverföringssystemet. Det får även stor påverkan för alla andra aktörer i kraftsystemet. Här presenteras en del av de utvecklingsinsatser vi arbetar med.

Granskad