Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Översikt av kraftsystemet

För att vi som samhälle ska kunna använda el när vi behöver det, behövs en omfattande planering och ett samarbete mellan aktörer i Sverige, Norden och övriga Europa.

Kraftsystemet består av många olika delar och aktörer. För att förstå hur vi alla samverkar kan man dela in det i två delar efter vad det hanterar; ett fysiskt för själva elen, och ett ekonomiskt för den finansiella hanteringen.

Läs om roller i kraftsystemet

Fysisk överföring av el

Den fysiska överföringen av el handlar om att transportera el över elnät från elproducenter till elanvändare. Alla anläggningar som på något sätt ingår i den fysiska överföringen av el ingår i kraftsystemet. Kraftsystemet består alltså av alla kraftproduktionsmoduler, förbrukningsanläggningar eller nätelement.

Alla som ingår i kraftsystemet har ett eget ansvar för att deras anläggningar är driftsäkra och följer kraven. Vi har gemensamt ansvar för leveranssäkerheten för el genom att lösa utmaningarna och säkerställa driften av kraftsystemet.

Läs mer om leveranssäkerhet

Läs om Svenska kraftnäts ansvar i kraftsystemet

Elhandel

Elhandel är den finansiella delen av elsystemet. Det handlar om att ta betalt, och betala, både för den el som förbrukas och för överföring av el.

Sverige har en avreglerad elmarknad vilket innebär att el köps och säljs fritt på olika handelsplatser.

Läs mer om elmarknaden.

Sveriges fyra elområden kan ha olika priser

Sverige är uppdelat i fyra elområden från elområde Luleå i norr (SE1) till elområde Malmö i söder (SE4).

I norra Sverige produceras det mer el än det efterfrågas och i södra Sverige är det tvärtom. Därför transporteras stora mängder el från norr till söder i Sverige. Gränserna mellan elområdena går där det finns begränsningar för hur mycket el som kan passera i elnätet.

Elpriset i varje elområde bestäms av utbud och efterfrågan på elmarknaden och överföringskapaciteten mellan elområdena. När hela överföringskapaciteten vid en begränsning utnyttjas för elhandeln mellan två elområden blir det olika elpriser i de olika områdena.

Sveriges kraftsystem/elsystem en del av EU

Båda delarna av kraftsystemet/elsystemet samverkar på nordisk och EU-nivå. De fysiska elnäten är sammankopplade på olika sätt och Sverige exporterar el till och importerar från övriga länder i Norden och EU.

Läs mer om Sveriges elnät

Svenska kraftnät har i uppdrag att arbeta för ökad integration och harmonisering av de nordiska och baltiska ländernas elnät och elmarknader. Inom Europa pågår också ett omfattande arbete för att skapa en gemensam europeisk elmarknad för en hållbar och säker energiförsörjning.

Läs mer om EU:s inre elmarknad.

Nordiska synkronområdet

Det svenska elnätet är nära fysiskt sammankopplat med elnäten i de andra nordiska länderna Finland, Norge och Danmark och bildar det nordiska synkronområdet. Vi har ett nära samarbete för att driva våra elsystem effektivt. Syftet är en trygg, miljöanpassad och driftssäker elöverföring på transmissionsnätet.