Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Svenska kraftnäts insatsstyrka

För att förstärka förmågan att hantera en störning erbjuder Svenska kraftnät en utbildning för tekniker som arbetar inom distributionsnätsverksamhet. Här får du som vill delta samt du som är arbetsgivare information om vad det innebär att vara en del av Svenska Kraftnäts insatsstyrka och med det stolt tillhöra svensk elberedskap!

Vid en större störning på transmission- eller regionnät kommer inte den ordinarie tekniska personalen att räcka till. Det kommer behövas teknisk personal som har kompetens för att bygga provisoriska förbiledningar med beredskapsstolpar (Canadastolpar).

Svenska kraftnät arbetar med att bygga upp en insatsstyrka för att bistå elbranschen vid större akuta reparationsinsatser när det gäller olyckor, terrorhandling och naturkatastrofer.

Svenska kraftnäts insatsstyrka ska på sikt helt ersätta den tidigare beredskapsresursen, bestående av försvarets värnpliktiga kraftledningsreparatörer.

Tillsammans med andra frivilliga aktörer kommer insatsstyrkan, samt de arbetsgivare de representerar, att tillhöra svensk krisberedskap.

Insatsstyrkan består av:

 • Distributionselektriker
 • Transmission- och regionnätsmontörer
 • Beredare
 • Lagbasar
 • Före detta civilpliktiga ledningsreparatörer
 • Reservkraftsoperatörer
 • Bandvagnsförare
 • Molos (Mobilt lednings- och sambandsstöd)

Kostnadsfri kompetenshöjning för dina medarbetare

Du har som arbetsgivare chansen att kompetensutveckla din personal under tre till fyra veckor, fördelade under ett år. Utbildning, resor, kost och logi finansieras av Svenska kraftnät som även står för arbetstidsersättning för montörerna.

Utbildningen är ett utmärkt tillfälle att lyfta kompetensen hos dina medarbetare inför framtida störningar på elnätet. Utöver kompetensutveckling på det praktiska arbetet får dina medarbetare en gedigen kompetenshöjning på riskhantering både i teorin och i praktiken.

Dina åtaganden som arbetsgivare

När din personal genomgått utbildningen tecknas ett femårigt avtal med Svenska kraftnät. I avtalet förbinder sig företaget att ställa upp med dessa insatsutbildade personer vid en akut situation för elförsörjningen. Ersättning utgår enligt kostnadsmodell elsamverkan.

Antagningsprov måste göras

Vid en krissituation krävs det att insatsstyrkans personal kan agera på ett professionellt, effektivt och ansvarsfullt sätt. Därför ställer Svenska kraftnät höga krav på vem som får ingå i styrkan.

För att få fram de som är bäst lämpade kallas cirka 25 personer, två gånger om året, för att genomföra ett antagningsprov. Under en dag testas praktiska och teoretiska kunskaper genom intervjuer, tester och prov.

Antagningsprovets innehåll:

 • Intervju
 • Höghöjdsprov
 • Teoretiskt prov
 • Hälsoenkät

Vad händer efter antagningsprovet?

Efter genomfört antagningsprov får både montörer och arbetsgivare besked om resultatet. Arbetsgivaren informeras om vilka som blivit antagna och när utbildningen är planerad.

Till detta kommer även det formella avtal som ska tecknas mellan arbetsgivaren och Svenska kraftnät.

När du blivit antagen

För dig som blir antagen till insatsstyrkan väntar gedigen utbildning med instruktörer som är specialister på sitt område. Du kommer att få utbildas, tränas och utvecklas tillsammans med branschkollegor i från hela Sverige.

Utbildningen är tre till fyra veckor lång, beroende på vilken yrkeskategori du tillhör.

 • Utbildning för distributionselektriker är 4 veckor lång.
 • Utbildningen för transmission- och regionnätsmontörer är 3 veckor lång. 

För att säkerställa att kompetensen bibehålls kommer du tillsammans andra deltagare även bli kallad att delta i repetitionsutbildningar.

Du har även möjlighet att senare utvecklas inom insatsstyrkan, exempelvis som lagbas.

Intresseanmälan

När du skickar oss dina kontaktuppgifter via ett formulär på denna webbplats, lagras dina personuppgifter för att Svenska kraftnät ska kunna nå dig. Personuppgifterna sparas bara så länge som det krävs för administrationen, till exempel för utskick och uppföljning. All information som lämnas till en myndighet behandlas enligt offentlighetsprincipen. Det innebär att vem som helst kan begära att få ta del av den information du lämnar till Svenska kraftnät om den inte är sekretessbelagd.

Om montören

Om arbetsgivaren

Övrigt