Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

15 minuters tidsupplösning

Ändring av handels- och avräkningsperiod från 60 till 15 minuter görs för att harmonisera elmarknaden till en enhetlig tidsperiod. Övergången är lagstadgad och berör alla elmarknadens aktörer. Norden samarbetar inom ramen för nordisk balanseringsmodell (Nordic Balancing Model, NBM)

Sverige och Norden har sedan 1996 handlat och avräknat elkraft på 60 minuter. I Norden genomförs förändringen med en gemensam tidplan i flera steg under en period av några år. Förändringen berör mätning, handel, prissättning, beräkning av obalanspris och balansavräkningen.

Syftet med övergången är att planering och handel ska ge bättre förutsättningar att hantera variationer i kraftsystemet som bland annat kommer från att vi får allt mer förnybar och oplanerbar elproduktion. Övergången från 60 till 15 minuter bidrar också till att aktörerna i högre grad kan medverka till balanshållningen i syfte att höja driftsäkerheten.

Enligt EU-förordningen Balanshållning av el (EB) ska avräkningsperioden för obalanser vara 15 minuter. 

Ett viktigt steg för gemensam elmarknad i EU

När alla europeiska länder harmoniserar avräkningsperioden för obalanser är det till exempel möjligt att utbyta balansenergi med fler länder än idag vilket kommer att ske inom de Europeiska plattformarna MARI och PICASSO. Så kallad oplanerbar produktion, som sol- och vindkraft, kommer hanteras på ett bättre sätt. Vi får större flexibilitet och mer korrekta prissignaler på marknaden. Effektförändringar i timskarvar förväntas minska och leda till stabilare frekvens i kraftsystemet.

Vad händer den 22 maj 2023?

Företaget eSett som utför balansavräkning i Norden ändrar sina system den 22 maj 2023 med viss påverkan på hur rapportering kan ske runt detta datum. Samtidigt öppnar handeln på 15 minuter på intradagmarknaden inom varje elområde, dock inte över elområdesgränser.

Nytt regelverk från och med den 1 november 2023.

Den uppdaterade svenska mätförordningen träder i kraft den 1 november 2023 så att mätning och rapportering av ej månadsmätt uppmätt förbrukning sker på 15 minuter. Det kommer att finnas möjlighet för samtliga aktörer att testa detta under sommaren och hösten 2023 inför övergången.

Dagen-före och intradagmarknad

Handel på 15 minuter över elområdesgränser öppnar först när Svenska kraftnät sätter obalanspriser per 15 minuter. Det sker efter att dagen före-marknaden har gått över till flödesbaserad kapacitetsberäkning och reglerkraftmarknaden har automatiserats.

Handel med 15-minutersprodukter kommer först på intradagsmarknaden och kommer senare att införas även på dagen före-marknaden.

Anslutning till europeiska plattformar/För mer information och vidare läsning

Den svenska anslutningen till de europeiska plattformarna är framflyttad till kvartal 2, 2024 på grund av att nödvändiga förutsättningar i form av utveckling av automatiserade funktioner för reglerkraftsmarknaden, mFRR EAM, visat sig vara mer komplext och tidskrävande än planerat.

Läs den svenska tillsynsmyndigheten Energimarknadsinspektionens beslut. Öppnas i nytt fönster

Att gå över till 15 minuter tidsupplösning på de nordiska elmarknaderna får stor påverkan på elmarknadens aktörer. Det kommer bland annat att kräva förändringar i många av aktörernas IT-system och processer.

För att säkerställa ett lyckat införande för alla berörda parter kommer det krävas ett nära samarbete och dialog med elmarknadens aktörer. En del av samarbetet görs genom en referensgrupp med verksamma inom området.

Läs mer under Dialog med elmarknadens aktörer.

Vanliga frågor och svar om införandet av 15 minuter tidsupplösning

Kontakt

Frågor eller synpunkter hänvisas till programmets e-post: svkbalansering@svk.se

Granskad