Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

15 minuters tidsupplösning

Ändring av handels- och avräkningsperiod från 60 till 15 minuter görs för att harmonisera elmarknaden till en enhetlig tidsperiod. Övergången är lagstadgad och berör alla elmarknadens aktörer.

Syftet med övergången är att planering och handel ska ges bättre förutsättningar att hantera variationer i kraftsystemet som bland annat kommer från att det blir allt mer förnybar och oplanerbar, väderberoende elproduktion. Övergången från 60 till 15 minuter bidrar också till att elmarknadsaktörerna i högre grad kan medverka till balanshållningen i syfte att höja driftsäkerheten. Övergången sker även för att möta EU-förordningen, Balanshållning av el (EB), där avräkningsperioden för obalanser skall vara 15 minuter. 

Sverige och Norden har sedan 1996 handlat och avräknat elkraft på 60 minuter. I och med detta samarbete genomför Norden förändringen med en gemensam tidplan i flera steg under en period av några år. Förändringen berör mätning, handel, prissättning, beräkning av obalanspris och balansavräkningen.

Ett viktigt steg för gemensam elmarknad i EU

När alla europeiska länder har harmoniserat avräkningsperioden för obalanser är det till exempel möjligt att utbyta balansenergi med fler länder än idag vilket kommer att ske inom de Europeiska plattformarna MARI och PICASSO. Den oplanerbara, väderberoende produktionen, som sol- och vindkraft, kommer kunna hanteras på ett bättre sätt. Det blir större flexibilitet och mer korrekta prissignaler på marknaden. Effektförändringar i timskarvar förväntas minska och leda till stabilare frekvens i kraftsystemet.

Dagen-före och intradagmarknad

Handel på 15 minuter över elområdesgränser öppnar först när Svenska kraftnät sätter obalanspriser per 15 minuter. Det sker efter att dagen före-marknaden har gått över till flödesbaserad kapacitetsberäkning och reglerkraftmarknaden har automatiserats.

Handel med 15-minutersprodukter kommer först på intradagsmarknaden och kommer senare att införas även på dagen före-marknaden.

Påverkan för aktörer

Att gå över till 15 minuters tidsupplösning på de nordiska elmarknaderna får stor påverkan på elmarknadens aktörer. Det kommer bland annat att kräva förändringar i många av aktörernas IT-system och processer.

För att säkerställa ett lyckat införande för alla berörda parter kommer det krävas ett nära samarbete och dialog med elmarknadens aktörer. En del av samarbetet görs genom en referensgrupp med verksamma inom området.

Läs mer under Dialog med elmarknadens aktörer