Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Drivkrafter bakom utvecklingen av transmissionsnätet

Vi bygger ut och förstärker det svenska transmissionsnätet av olika anledningar:

  • Många av våra ledningar och stationer börjar närma sig slutet av sin livslängd och måste förnyas.
  • Vi behöver trygga elförsörjningen och göra det möjligt att bygga ut produktionen av förnybar el.
  • Det ingår i vårt uppdrag att skapa förutsättningar för en gemensam europeisk elmarknad.

Samhället behöver ett robust transmissionsnät för en trygg elförsörjning

Sverige är beroende av en trygg och pålitlig elförsörjning för att fungera. Det ökade beroendet av el gör att samhället blir känsligare för elavbrott. Fel på ledningar eller stationer i transmissionsnätet kan i värsta fall innebära att stora delar av Sverige blir strömlöst. Det medför stora konsekvenser och kostnader både för privata och allmänna intressen i samhället.

Det är därför viktigt att vi förstärker och rustar upp transmissionsnätet så att det förblir robust och driftsäkert. I ett driftsäkert transmissionsnät kommer elen fram dit den ska och vi undviker allvarliga konsekvenser vid avbrott.

Sverige har ett av världens äldsta transmissionsnät. Många av våra ledningar börjar närma sig slutet av sin livslängd. För att fortsätta ha ett person- och driftsäkert transmissionsnät och för att kunna överföra den mängd el som samhället önskar, behöver vi inte bara bygga ut transmissionsnätet utan också förnya många ledningar och stationer innan de blir för gamla. 

Nya transmissionsnätsledningar och stationer behövs för förnybar elproduktion

Den svenska och europeiska energi- och klimatpolitiken strävar efter att öka andelen förnybar elproduktion. Därför har regeringen gett oss i uppdrag att bygga ut transmissionsnätet för att kunna ta emot el från till exempel ny vindkraftsproduktion och se till att den kan transporteras vidare både inom och utanför landet. Förutom nya ledningar kommer det att behövas nya transmissionsnätsstationer för att ta emot stora mängder ny elproduktion på olika platser i landet.

Transmissionsnätet är en förutsättning för en gemensam europeisk elmarknad

Länderna i Norden och EU arbetar för att möjliggöra fri handel med el över gränserna. Det ökar konkurrensen och innebär att elanvändaren kan välja en elleverantör från ett annat land. En förutsättning är att det finns elförbindelser mellan länderna och att flödet mellan dem inte begränsas. Därför bygger vi elförbindelser som kopplar ihop de olika ländernas elsysten. Vi förstärker också det svenska transmissionsnätet för att minimera så kallade "flaskhalsar". Flaskhalsar är trånga passager i nätet som vi behöver förstärka för att kunna överföra mer el.

Vilka planer finns för att utveckla nätet mot en europeisk elmarknad?

Det som driver vårt planeringsarbete är EU:s energi- och klimatpolitik med höga ambitioner om att bygga ut förnybar elproduktion för att minska utsläppen av klimatpåverkande växthusgaser. En viktig del för att förverkliga detta är Ren energi-paketet för energi, som bland annat innehåller krav på att systemoperatörer vartannat år ska göra en tioårsplan för sitt land och sin region. Systemoperatörernas planer är sedan underlag för en plan som EU tar fram för hela det europeiska transmissionsnätet.

Läs mer om EU:s inre elmarknad