Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Allmänhet – Elsäkerhet vid kraftledning

Våra anläggningar byggs för att minimera risken för olyckor. De underhålls och övervakas så att inga oförutsedda fel ska ske som kan påverka allmänheten. Vårt mål är att inga olycksfall orsakade av el ska ske på eller vid Svenska kraftnäts anläggningar.

Kontakt vid frågor om elsäkerhet

Telefon: 010-475 80 00

E-post för elsäkerhetsfrågor: registrator@svk.se

Om en olycka sker

  1. Riskbedöm situationen och platsen – finns risk för att du eller någon att kan bli skadad?

  2. Rädda, Varna, Larma - ring 112.

  3. Ge första hjälpen om någon är skadad eller medvetslös. Ge HLR vid behov.

  4. Ring Svenska kraftnät på telefonnummer 010-475 80 00. Gör detta även om ingen verkar ha skadats och ledningen ser ut att vara oskadd.  

  5. Varje stolpe har en skylt där det står vem som är ledningsägare, vad ledningen heter (exempelvis CL6 S3) och stolpens nummer (exempelvis 954). Uppge den informationen när du ringer till oss. 

Om en kraftledning skadas

Håll alltid säkerhetsavståndet när du jobbar i närheten av ledningen! Om det skulle bli en skada på stolpar och stag, kontakta omedelbart Svenska kraftnät på telefon 010-475 80 00.

Läs om anvisningar för arbeten vid elanläggning

Granskad