Driftrådet

Driftrådet är ett informations- och samrådsor­gan för systemdriftfrågor.

Driftrådet behandlar frågor om:

  • Driftledning och driftövervakning
  • Driftsäkerhet och störningsreserver
  • Drift- och underhåll - omfattning och utveckling
  • Avbrottsplanering och överföringsbegränsning
  • Systemdriftfrågor i samarbetet med grannländerna
  • Störningar - uppföljning och statistik
  • Kontrollsystemfrågor
  • Spänningsreglering
  • Frekvensreglering

Medlemmar i Driftrådet

Deltagare Företag
Pontus de Maré Svenska kraftnät, ordförande
Sanna Toll Levin Svenska kraftnät, sekreterare
Jimmy Mattsson Ellevio AB
Yohanna Karnik Fortum Sverige AB
Per Larsson Vattenfall AB, Markets/Assets
Gunnar Erixon Vattenfall Eldistribution AB
Per Wikström Energiföretagen Sverige
Nicole Burstein Energiföretagen Sverige
Jan Hansson Uniper
Mikael Håkansson E.ON Energidistribution AB
Lars Eriksson Skellefteå Kraft Elnät AB
Annelie Lindeberg Göteborg Energi AB
Daniel Kulin Svensk Vindenergi

Mötesprotokoll

Granskad