Hoppa till huvudinnehåll

Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Kemikaliehantering

Svenska kraftnäts mål är att fasa ut de farligaste kemikalierna och minska riskerna för hälsa och miljö. Det är viktigt att produkter väljs som är så bra som möjligt ur ett miljö- och hälsoperspektiv, och att hanteringen sker på rätt sätt. All användning av kemikalier i Svenska kraftnäts verksamhet ska föregås av ett aktivt produktval.

Kraven gäller för alla leverantörer med avtal som upprättats med Svenska kraftnät från och med oktober 2014. De gäller vid byggnation, drift och underhåll.

Processbeskrivning kemikaliehantering

Processbeskrivning kemikaliehantering
Processbeskrivning: 1. Behov av att använda en kemikalie finns (planering, projektering, upphandling, teknikkrav, bygg, drift och underhåll). 2. Aktivt produktval (sök klassning, vid behov ansök om granskning i Chemsoft, upprätta kemikalieförteckning, gör ditt val i prioriteringsordningen A-D). 3. Uppfylla eventuella särskilda villkor (riskanalys, produktvalsanalys), uppdatera kemikalieförteckning 4. Börja använda kemikalien.

Vilken kemikalie ska jag välja?

Du som leverantör ska göra ditt kemikalieval utifrån klassning. Kemikalier ska ha en klassning A till D enligt Svenska kraftnäts system. Detta gäller dock inte undantagna kemikalier, såsom ej märkningspliktiga kemikalier. I klassningen är A = förstahandsval, B= riskminskning, C= utfasning, D= förbud.

  • Klass A eller undantagna kemikalier ska alltid eftersträvas.
  • Användning av kemikalier i klass B och C ska användas på särskilda villkor.
  • Kemikalier i klass D får inte användas. Viss användning är dock tillåten, denna framgår av förbudslistan.

Mer om klassning och kriterier

Mer om undantagna kemikalier

Förbudslistan för kemikalier (.pdf) Öppnas i nytt fönster

Kemikaliernas klassning ska framgå av kemikalieförteckningen. Vid kontroller ska du som entreprenör kunna visa din kemikalieförteckning samt att särskilda villkor uppfylls.

Vad gör jag om kemikalien saknar klassning?

Kontrollera först om kemikalien är klassad i BASTA, Svenska kraftnäts Chemsoft eller Trafikverkets Chemsoft. Om kemikalien har en klassning behöver du kontrollera att versionsdatumet på säkerhetsdatabladet överensstämmer med det som finns bedömt.

För kemikalier som inte har en klassning måste ansökan göras i Svenska kraftnäts kemikaliehanteringssystem Chemsoft. Kemikalier i klass C ska granskas vid varje nytt användningsområde. Alla kemikalier måste granskas vid varje ny uppdatering av säkerhetsdatabladet.

Tänk på att vissa produkter är undantagna, bland annat de som inte är märkningspliktiga.

Mer om klassning och kriterier

Mer om undantagna kemikalier

Förbudslistan för kemikalier (.pdf) Öppnas i nytt fönster

Granskad