Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Rapportering om dammsäkerhetstillsyn

Svenska kraftnät begär årligen in rapportering om dammsäkerhetstillsynen från länsstyrelser i län med dammar i dammsäkerhetsklass A, B eller C.

Rapporteringen syftar till att uppmuntra länsstyrelserna att sammanställa och analysera utförd dammsäkerhetstillsyn, samt att i sin tillsynsplanering göra nödvändiga prioriteringar. Syftet med rapporteringen är även att Svenska kraftnät ska få information om genomförd och planerad tillsyn.

Rapporterna utgör underlag för Svenska kraftnäts samlade uppföljning av tillsynen i landet och ger stöd för vidare tillsynsvägledning till länsstyrelserna. Rapporterna ligger även till grund för Svenska kraftnäts årliga rapportering till regeringen om dammsäkerhetsutvecklingen i landet.

Rutin för rapporteringen

Inför rapporteringen skickar Svenska kraftnät en begäran till länsstyrelserna som innehåller ett frågeformulär med en svarstabell. Länsstyrelserna återrapporterar senast den första mars. Svenska kraftnät sammanställer ett PM som sammanfattar länsstyrelsernas svar och ger rekommendationer avseende vidare tillsyn och insatser för tillsynsvägledning.

I tabellen finns Svenska kraftnäts tidigare sammanställningar.

Utöver den årliga rapporteringen om dammsäkerhetstillsyn har Svenska kraftnät introducerat årliga nationella teman för dammsäkerhetstillsynen.

Granskad