Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Ledningsgata med elstoplar och elledningar

Tema: Elmarknad och elpriser

Elmarknaden och elpriserna påverkas av ett flertal faktorer. Mängden regn och vind, utvecklingen på de europeiska energi- och elmarknaderna och överföringskapaciteten i det svenska kraftsystemet är några exempel på vad som påverkar elpriserna.

Vad påverkar utvecklingen av elpriset?

El är en vara som handlas på en gemensam europeisk marknad. Priserna bestäms baserat på tillgång och efterfrågan på el i respektive elområde, samt möjligheterna till överföring mellan elområdena. Förbindelser inom och mellan de europeiska länderna nyttjas så långt som möjligt för att möta efterfrågan till lägsta möjliga kostnad och elområden har samma elpris så länge överföringskapaciteten mellan dem inte utnyttjas maximalt.

Under år 2021 och 2022 drevs elpriset upp till rekordhöga nivåer i Europa, framförallt beroende på höga gas- och kolpriser. Detta orsakades initialt av att efterfrågan på gas ökade strukturellt på grund av omställningen av kraftsystemet, men även av den ekonomiska återhämtningen i spåren av pandemin. Utvecklingen med höga bränsle- och elpriser i Europa påverkade Sverige och Norden eftersom vi har förbindelser till andra elområden, och framförallt påverkades de södra delarna av Sverige. 

Det är svårt att göra en bedömning av hur elpriserna kommer utvecklas i framtiden, men prissättningen av långsiktiga kontrakt på den finansiella elmarknaden kan ge en hint om vilka elpriser marknadens aktörer förväntar sig i framtiden. Oförutsedda händelser kan dock alltid inträffa och ge stora utslag i elpriset. 

Från vintern 2023 återgick både bränslepriserna och elpriserna generellt sett till en lägre nivå än under senare delen av 2021 och under 2022. 

Data över elpriser finns på elbörsernas webbsidor, samt på ENTSO-E Transparency Platform. 

Nord pool: Market data | Nord Pool (nordpoolgroup.com) Öppnas i nytt fönster

EPEX spot: Market Data | EPEX SPOT Öppnas i nytt fönster

ENTSO-E Transparency Platform: Data View (entsoe.eu) Öppnas i nytt fönster

Nasdaq (finansiell handel): European & Nordic Power Derivatives | Nasdaq Öppnas i nytt fönster

Hur kan gas-, olje- och kolpriser i andra länder påverka elpriset hos oss, framförallt i södra Sverige? 

Sverige är sammankopplat med flera länder inom Europa, där olika typer av fossila bränslen fortfarande har en roll inom elproduktionen, bland annat Polen och Tyskland. Genom att vi är del av samma marknad kommer utbyten mellan länderna och prissättningen av energin samvariera – i vissa perioder är denna tendens tydlig och i andra perioder mindre tydlig. Från ett nordiskt perspektiv ser vi en högre korrelation/samvariation med kontinenten i perioder när vår regionala försörjningssituation är något svagare, t ex vid så kallade torrår (med minskad tillrinning till vattenmagasinen) eller i samband med större eller mer långvariga revisioner/avställningar av kärnkraftverk eller andra betydande produktionsanläggningar.

Läs mer om Elmarknaden här: Om elmarknaden | Svenska kraftnät (svk.se)