Hoppa till huvudinnehåll

Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Ledningsgata med elstoplar och elledningar

Tema: Elmarknad och elpriser

Elmarknaden och elpriserna påverkas av en mängd faktorer. Mängden regn och vind, utvecklingen på de europeiska energi- och elmarknaderna och överföringskapaciteten i det svenska kraftsystemet är några exempel på vad som påverkar.

Vad påverkar elens prisutveckling?

El är en vara som handlas på en gemensam europeisk marknad. Priserna styrs utifrån tillgång och efterfrågan i respektive elområde, Förbindelser inom och mellan de europeiska länderna nyttjas så långt som möjligt för att möta efterfrågan till lägsta möjliga kostnad. Sverige och Norden påverkas av elpriserna på kontinenten då vi är tätt sammankopplade med det kontinentala elsystemet.

I Europa har elpriset drivits upp till rekordhöga nivåer framför allt beroende på höga gas- och kolpriser. Det orsakades initialt av att efterfrågan på gas ökat strukturellt på grund av omställningen av kraftsystemet, men kortsiktigt också av den ekonomiska återhämtningen i spåren av pandemin. Utvecklingen med höga priser på el i Europa påverkar Sverige och Norden genom de många förbindelserna som finns mellan områdena och framför allt påverkas de södra delarna av Sverige.

Hur kan gas-, olje- och kolpriset i andra länder påverka elpriset hos oss, framförallt i södra Sverige? 

Sverige är sammankopplat med flera länder inom Europa, där olika typer av fossila bränslen fortfarande har en roll inom elproduktionen, bland annat Polen och Tyskland. Genom att vi delar samma marknad som dem, kommer utbyten mellan länderna och prissättningen av energin samvariera – i vissa perioder är denna tendens tydlig och i andra perioder mindre tydlig. Från ett nordiskt perspektiv ser vi en högre korrelation/samvariation med kontinenten i perioder när vår regionala försörjningssituation är något svagare, t ex vid så kallade torrår (med minskad tillrinning till vattenmagasinen) eller i samband med större eller mer långvariga revisioner/avställningar av kärnkraftverk eller andra betydande produktionsanläggningar.

Hur länge kommer vi ha högre priser?

De höga priserna som vi har sett under inledningen av 2022 beror i mycket hög grad av kraftigt stigande globala bränslepriser. Initialt följde dessa av ökad efterfrågan i återhämtningen från pandemin och vissa flaskhalsar i produktion och transport av bränslen. Sedan februari månad har utvecklingen förstärkts i spåren av kriget i Ukraina och den stora osäkerheten kring Rysslands fortsatta roll i den globala energiförsörjningen. Att göra en bedömning hur denna kommer att utvecklas långsiktigt är mycket svårt, men vi kan konstatera att aktörerna i den nordiska elmarknaden för närvarande (mars 2022) ser väsentligt högre priser för de kommande 12-18 månaderna än vad som varit normalt de senaste 10 åren.

Läs mer om EU:s Elmarknadsdirektiv som bland annat innehåller bestämmelser om konsumentskydd, drift av distributionssystem, uppgifter för systemansvariga för överföringssystem och tillsynsmyndigheter. 

Läs mer om EU:s inre elmarknad på Europaparlamentets webbplats Öppnas i nytt fönster

Nya elflöden i öst-västlig riktning utmanar elnätet

Under året har vi haft öst-västliga flöden i det svenska kraftsystemet, ett nytt fenomen i det nordiska synkronområdet. Det beror på ökad produktion i norra Sverige och Finland, minskad produktion i Västsverige (Ringhals) och ökad exportkapacitet från Norden till kontinenten via Norge och Danmark. Dessa nya öst-västliga flöden har tvingat Svenska kraftnät att begränsa importen från Finland och exporten till Norge för att hålla driftsäkerheten inom nödvändiga gränser.

Läs mer om kraftsystemets nya öst-västliga flöden

Är du privatperson och har frågor om elpriser och ditt elavtal?

Svenska kraftnät levererar inte el till privatpersoner. Har du frågor som rör ditt elavtal finns bra information hos Konsumenternas Energimarknadsbyrå Öppnas i nytt fönster  

Våra kunder: elproducenter och nätägare

Stora elproducenter och nätägare kan transportera el på transmissionsnätet om deras anläggningar är anslutna. Svenska kraftnäts nätkunder är ägare till stora elproduktionsanläggningar och regionnät som är kopplade till transmissionsnätet. 

På sektionen Aktörsportalen hittar du som aktör information, verktyg och länkar som rör systemdrift och elmarknad som är viktiga att känna till och använda i samarbetet med oss.

Granskad