Tema: Elmarknad och elpriser

Elmarknaden och elpriserna påverkas av en mängd faktorer. Under sensommaren och hösten har elpriserna nått rekordhöga nivåer. Låga regnmängder har lett till underskott i vattenmagasinen och i kombination med mindre blåst och utvecklingen på de europeiska energi- och elmarknaderna, har detta i hög grad påverkat det svenska elpriset. Även begräsningar i överföringskapaciteten i det svenska kraftsystemet, med syfte att bibehålla driftsäkerheten och som en följd av underhållsinsatser, har en påverkan.

Elpriserna har även varierat kraftigt mellan Sveriges elområden. I norra delarna av landet där en stor del av produktionen är belägen är priserna lägre jämfört med södra Sverige, där det finns ett produktionsunderskott.

Vad påverkar elens prisutveckling?

Det finns flera orsaker till den senare tidens prisutvecklingen. De höga priserna på den europeiska elmarknaden påverkar stort samt att både den svenska vattenkraften och kärnkraften har haft begränsad elproduktion. Även överföringsbegränsningar i det svenska tranmissionsnätet, med syfte att bibehålla driftsäkerheten och som en följd av underhållsinsatser, har påverkat priset.

I Europa har elpriset drivits upp till rekordhöga nivåer beroende på höga gas- och kolpriser. Det är orsakat både av att efterfrågan på gas ökat på grund av både klimatomställningen och den ekonomiska återhämtningen, samtidigt som utbudet och tillgången är låg. Utvecklingen med höga priser på el i Europa påverkar Sverige och Norden genom de många förbindelserna som finns mellan områdena och framför allt påverkas de södra delarna av Sverige.

Läs mer om varför överföringskapaciteten i nätet begränsas för att bibehålla driftsäkerheten

Vad är skillnaden på elmarknaden idag med större prisvariationer jämfört med tidigare?

Den senaste tiden har även väderleken varit ogynnsam, vilket lett till brist på billiga produktionsslag i Sverige, som vattenkraft och vindkraft. Den europeiska situationen har sammanfallit med ovanligt torra månader vilket inneburit låga nivåer i vattenmagasinen i Sverige och Norge, vilket drivit upp priset. Därutöver har det blåst ovanligt lite för säsongen, både i Sverige och Europa, vilket inneburit låg vindkraftsproduktion som också bidragit till att hålla elpriset på en hög nivå.

Det sker stora förändringar på elmarknaden just nu, med energiomställning, digitalisering, urbanisering och elektrifiering av många sektorer för att nämna några megatrender. Energiomställningen gör att planerbar kärnkraft avvecklas och ersätts av väderberoende vindkraft. Det gör att produktionen, priserna och elflödena blir mer dynamiska och volatila.

Vill du veta mer om det aktuella läget i kraftsystemet? Vi publicerar veckovisa rapporter om läget i kraftsystemet och om tillgänglig kapacitet, läs mer på Information från driften.

Läs mer om EU:s Elmarknadsdirektiv som bland annat innehåller bestämmelser om konsumentskydd, drift av distributionssystem, uppgifter för systemansvariga för överföringssystem och tillsynsmyndigheter. 

Läs mer om EU:s inre elmarknad på Europaparlamentets webbplats Öppnas i nytt fönster

Nya elflöden i öst-västlig riktning utmanar elnätet

Under året har vi haft öst-västliga flöden i det svenska kraftsystemet, ett nytt fenomen i det nordiska synkronområdet. Det beror på ökad produktion i norra Sverige och Finland, minskad produktion i Västsverige (Ringhals) och ökad exportkapacitet från Norden till kontinenten via Norge och Danmark. Dessa nya öst-västliga flöden har tvingat Svenska kraftnät att begränsa importen från Finland och exporten till Norge för att hålla driftsäkerheten inom nödvändiga gränser.

Läs mer om kraftsystemets nya öst-västliga flöden

Granskad