Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Frekvenshållningsreserv störning uppreglering (FCR-D upp)

Frekvenshållningsreserv störd drift uppreglering. Kallas vanligen FCR-D upp, vilket är en förkortning av den engelska beteckningen, upwards Frequency Containment Reserve - Disturbance.

Frekvenshållningsreserver (FCR) syftar till att stabilisera frekvensen vid frekvensavvikelser och är grundläggande för att balansera elsystemet. De aktiveras automatiskt om frekvensen ändras inom det frekvensområde de ska stötta. FCR-D upp avser endast uppreglering och aktiveras inom frekvensintervallet 49,90 – 49,50 Hz.

Det finns tre FCR-produkter:

  • Frekvenshållningsreserv vid normal drift (FCR-N)
  • Frekvenshållningsreserv vid störd drift uppreglering (FCR-D Upp)
  • Frekvenshållningsreserv vid störd drift nedreglering (FCR-D Ned)

Information om frekvenshållningsreserv vid störd drift, nedreglering (FCR-D ned)

Information om frekvenshållningsreserv vid normal drift (FCR-N)

Om FCR-D upp

Volymkravet för FCR-D upp bestäms av det aktuellt dimensionerade felet i systemet och kan därför variera under året. Det maximala volymkravet är baserat på Oskarshamn 3 i full drift, vilket då innebär ett dimensionerade fel i Norden på 1450 MW.

Volymkravet för respektive nordisk systemoperatör bestäms årsvis med hjälp av den så kalla fördelningsnyckeln.

Bli leverantör av FCR-D upp

Mer information om processen för att bli leverantör av FCR-D upp inklusive förkvalificering, etablera elektronisk kommunikation och realtidskommunikation finns under Bidra med FCR, aFRR eller mFRR.

För att leverera stödtjänster behöver kraven i gällande BSP-avtal med tillhörande bilagor uppfyllas. Läs särskilt bilaga 2-3.

BSP-avtalet

Kommande förändringar för FCR-D upp

Upphandlingen för FCR kommer i framtiden att flyttas från dagens marknadsplattform Fifty MMS till Fifty Nordic MMS. Övergången till ny marknadsplattform har senarelagts. Nytt datum för övergången är ännu inte bestämt.

För mer information läs Övergången till ny marknadsplattform för FCR kapacitetsmarknad senareläggs.

Delta med resurser med begränsad energireserv

Läs mer om att delta på FCR-marknaderna med resurser med begränsad energireserv.

Kontakt och mer information om FCR-D upp

Svar på många vanligt förekommande frågor finns på sida Frågor och svar (Kategori FCR).

Om du har frågor om FCR-D upp, vänligen kontakta oss via e-post: fcr@svk.se.