Porträttbilder

Bilderna är fria att använda. Ange dock alltid Svenska kraftnät och fotografens namn vid publicering. Kontakta Svenska kraftnäts pressjour vid frågor.

Lotta Medelius-Bredhe_generaldirektör_2021_135.jpg

Lotta Medelius-Bredhe
Generaldirektör
Director General

Foto: Johan Alp
Ladda ner en obeskuren högupplöst bild (4,97 MB) på Lotta Medelius-Bredhe (.jpg) Öppnas i nytt fönster

Foto på Lotta Medelius-Bredhe

Lotta Medelius-Bredhe
Generaldirektör
Director General

Foto: Johan Alp
Ladda ner en obeskuren högupplöst bild (40,4 MB) på Lotta Medelius-Bredhe (.jpg) Öppnas i nytt fönster

Ulrika Hesslow
Ställföreträdande generaldirektör och Divisionschef, Gemensamma funktioner
Deputy Director General and Senior Vice President Corporate functions and business services

Foto: Peter Knutson
Ladda ner obeskuren högupplöst bild (3,3 MB) på Ulrika Hesslow (.jpg) Öppnas i nytt fönster

Foto på Peter Wigert

Peter Wigert
Finansdirektör
CFO

Foto: Johan Alp
Ladda ner en obeskuren högupplöst bild (3,1 MB) på Peter Wigert (.jpg) Öppnas i nytt fönster

Lowina Lundström
Divisionschef System
Senior Vice President Electricity system operator

Foto: Johan Alp
Ladda ner obeskuren högupplöst bild (15,2 MB) på Lowina Lundström (.jpg) Öppnas i nytt fönster

Per Eckemark
Divisionschef Nät
Senior Vice President Grid

Foto: Johan Alp
Ladda ner obeskuren högupplöst bild (4,82 MB) på Per Eckemark (.jpg) Öppnas i nytt fönster

Lars Jansson
Divisionschef IT
CIO

Foto: Johan Alp
Ladda ner en obeskuren högupplöst bild (1,84 MB) på Lars Jansson (.jpg) Öppnas i nytt fönster

Ulf Moberg
Teknisk direktör
Technical Director

Foto: Tomas Ärlemo
Ladda ner obeskuren högupplöst bild (4,4 MB) på Ulf Moberg (.jpg) Öppnas i nytt fönster

Bild på Pontus de Maré

Pontus de Maré
Driftchef
Operations manager

Foto: Johan Alp
Ladda ner obeskuren högupplöst bild (3,98 MB) på Pontus de Maré (.jpg) Öppnas i nytt fönster

Bild på Pontus de Maré

Pontus de Maré
Driftchef
Operations manager

Foto: Paulina Westerlind
Ladda ner obeskuren högupplöst bild (22,9 MB) på Pontus de Maré (.jpg) Öppnas i nytt fönster

Foto på Daniel Gustafsson

Daniel Gustafsson
Avdelningschef Kraftsystem
Head of Power System

Foto: Johan Alp
Ladda ner en obeskuren högupplöst bild (6 MB) på Daniel Gustafsson (.jpg) Öppnas i nytt fönster

Foto på Erik Nordman

Erik Nordman
Säkerhetschef, avdelningschef Säkerhet och beredskap
Chief Security Officer/ Head of Security and Preparedness

Foto: Johan Alp
Ladda ner en obeskuren högupplöst bild (12,8 MB) på Erik Nordman (.jpg) Öppnas i nytt fönster

Niclas Damsgaard
Chefsstrateg Elmarknad
Chief strategist Electricity market

Foto: Tomas Ärlemo
Ladda ner obeskuren högupplöst bild (13,1 MB) på Niclas Damsgaard (.jpg) Öppnas i nytt fönster

anna_jäderberg_135.png

Anna Jäderström
Enhetschef Balansmarknad
Unit manager Balance market

Foto: Johan Alp
Ladda ner en obeskuren högupplöst bild (8,79 MB) på Anna Jäderström (.jpg) Öppnas i nytt fönster

Tobias Edfast_135.jpg

Tobias Edfast
Enhetschef Nätutveckling
Unit manager Network development

Foto: Johan Alp
Ladda ner en obeskuren högupplöst bild (1,19 MB) på Tobias Edfast (.jpg) Öppnas i nytt fönster

Granskad