Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Regelverk och riktlinjer

Det finns ett antal lagar, förordningar och riktlinjer som du som jobbar med dammsäkerhet behöver känna till.

Flera olika regelverk är tillämpliga på dammsäkerhetsområdet, där miljöbalken och lagen om skydd mot olyckor med tillhörande regleringar är de viktigaste.

Samhällets krav är uttryckta i övergripande och allmänt hållna regler, och dammägarna åläggs ett stort ansvar att göra vad som krävs för att säkerställa dammsäkerheten. Även andra regelverk, gäller i olika grad för verksamheter med dammar.

Regelverk tillämpliga inom dammsäkerhetsområdet beskrivs i Dammsäkerhet - Tillämpliga regelverk, vägledningar och stöd (.pdf) Öppnas i nytt fönster.

Dammsäkerhetsrådet

Dammsäkerhetsrådet är ett informations- och samrådsor­gan för frågor relaterade till dammsäkerhet.

Medlemmar i Dammsäkerhetsrådet

Flödesschema över ansvar inom dammsäkerhetsområdet.
Det är ägaren till en damm som ska underhålla dammen så att det inte uppstår någon skada. Ägare ska också ta fram och följa rutiner för egenkontroll. Länsstyrelserna ansvarar för dammsäkerhetstillsynen, det vill säga tillsyn av ägarnas egenkontroll. Svenska kraftnät har en central roll att främja dammsäkerheten i Sverige.
Granskad