Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Dotter- och intressebolag

Svenska kraftnät har ett dotterbolag och sex intressebolag.

Svensk Kraftreserv AB

Tidigare Svenska kraftnät Gasturbiner AB. Helägt dotterbolag till Svenska kraftnät. Bolaget driver och förvaltar de gasturbinanläggningar som Svenska kraftnät behöver för sin verksamhet. Målsättningen är att med hög tillgänglighet tillhandahålla reservkapacitet från bolagets gasturbinkraftverk.

Fakta

 • VD: Fredrik Hermann
 • Styrelse: Gunnar Axheim (ordförande), Marcus Jacobson (vice ordförande), Fredrik Gustavsson, Åsa Johed, Björn Hagman och Ingrid Lindberg (suppleant). Alla utom ordförande och Björn Hagman från Svenska kraftnät
 • Svenska kraftnäts andel av aktiekapitalet är 100 procent.
 • Omsättning 2023: 180 mnkr.

 För mer information kontakta Fredrik Hermann

Fifty AS

Fiftys logotype

Bolaget utvecklar och förvaltar IT-system som ska stödja elsystemets balansering och marknadsfunktionerna.

 • VD: Ronny Dragnes
 • Bolaget ägs till lika delar av Svenska kraftnät och Statnett.
 • Verksamhet: Utveckling och förvaltning av IT-system för elmarknad och balansering.
 • Svenska kraftnäts styrelseledamöter är Lars Jansson (ordförande), Malin Stridh och Peter Wigert.
 • Omsättning 2022: 463 mn NOK.

Nord Pool - TSO Holding AS

Nord pools logotype

Bolaget TSO Holding äger 34 procent i Nord Pool Holding AS inom vars ram fysisk elhandel (spotmarknad) hanteras i Norden, Baltikum, Tyskland och England. Nord Pool har huvudkontor i Oslo och filialkontor i Stockholm, Helsingfors, Köpenhamn, Tallinn, Berlin och London. Övriga 66 procent av aktierna i Nord Pool Holding AS ägs av Euronext.

 • Ägare i TSO Holding AS är nordiska och baltiska TSO:er: Svenska kraftnät har 28,2 procent av aktiekapitalet, Statnett 32,2 procent och EPSO-G (moderbolag till Litgrid) 39,6 procent. 
 • VD: Torger Lien
 • Svenska kraftnäts styrelseledamot är Niclas Damsgaard
 • Bolagets enda verksamhet är att äga aktierna i Nord Pool och därmed finns ingen omsättning.

Webbplats: www.nordpoolgroup.com

Triangelbolaget D4 AB

Triangelbolaget

 • VD: Mats Erik Rönnlund
 • Bolaget ägs till lika delar av Svenska kraftnät, Vattenfall AB, Ellevio AB och Tele 2 Sverige AB.
 • Verksamhet: Förvaltar för delägarnas räkning optoförbindelserna Stockholm-Oslo-Göteborg-Malmö-Stockholm.
 • Svenska kraftnäts styrelseledamöter är Julia Möhlnhoff och Karin Edin (suppleant).
 • Omsättning 2022: 111 mnkr

Webbplats: triangelbolaget.se

Energiforsk AB

Energiforsk logotype

 • VD: Markus Wråke
 • Svenska kraftnäts andel av aktiekapitalet: 20 procent (Energiföretagen Sverige 50 procent, Energigas Sverige 15 procent, Nordion Energi AB 15 procent)
 • Energiforsk är ett forsknings- och kunskapsföretag som driver och samordnar energiforskning.
 • Svenska kraftnäts styrelseledamöter är Ulf Moberg och Maria Jalvemo (suppleant).
 • Omsättning 2022: 103 mnkr

Webbplats: www.energiforsk.se

Kraftdragarna AB

Kraftdragarnas logotype

 • VD: Hans Müller
 • Svenska kraftnäts andel av aktiekapitalet: 50 procent (Vattenfall AB äger 50 procent.)
 • Verksamhet: Bolaget arbetar bl.a. med tunga lyft samt tunga och skrymmande specialtransporter för kraftföretag och övrig industri. På uppdrag av ägarna svarar bolaget för de akuta specialtransporter som krävs för elförsörjningen.
 • Svenska kraftnäts styrelseledamöter är Johan Svensson, Christoffer Börefelt och Jessica Karlberg Lagrelius (suppleant).
 • Omsättning 2022: 26 mnkr

Webbplats: www.kraftdragarna.se

eSett Oy

Esetts logotype

 • VD: Minnakaisa Ahonen
 • Svenska kraftnäts andel av aktiekapitalet: 25 procent (Fingrid 25 procent, Statnett 25 procent och Energinet 25 procent)
 • Bolaget hanterar den gemensamma nordiska balansavräkningen.
 • Svenska kraftnäts styrelseledamöter är Lowina Lundström och Anna Jäderström (suppleant).
 • Omsättning 2022: 8 mn euro.

Webbplats: www.esett.com

Nordic RCC AS

Nordic RCC AS logotype

Företagets syfte är att stödja de nordiska stamnätsoperatörerna med att upprätthålla driftsäkerheten och optimera marknadsnyttan i det nordiska kraftsystemet.

Tidigare levererades dessa tjänster via ett nordiskt samarbetscenter, Nordic RSC (Regional Security Coordinator). Denna organisation har nu ombildats till ett självständigt bolag, Nordic RCC (Nordic Regional Coordination Centre) AS.

 • Företaget har sitt säte i Köpenhamn.
 • Ombildningen till ett bolag skedde den 1 juli 2022 och ägs av Energinet, Fingrid, Statnett och Svenska kraftnät med 25 procent vardera.
 • Omsättningen uppgick till 97 mn dkk.