Dotter- och intressebolag

Svenska kraftnät har ett dotterbolag och sex intressebolag.

Svenska Kraftnät Gasturbiner AB

Helägt dotterbolag till Svenska kraftnät. Bolaget driver och förvaltar de gasturbinanläggningar som Svenska kraftnät behöver för sin verksamhet. Målsättningen är att med hög tillgänglighet tillhandahålla reservkapacitet från bolagets gasturbinkraftverk.

Fakta

 • VD: Magnus Hallman
 • Styrelse: Gunnar Axheim (ordförande), Elisabeth Schylander, Magnus Lindholm, Karin Rådström, Marcus Jacobson, Bertil Persson (suppleant). Alla utom ordföranden från Svenska kraftnät.
 • Svenska kraftnäts andel av aktiekapitalet är 100 procent.
 • Omsättning 2019: 133 mnkr.

 För mer information kontakta Magnus Hallman

Fifty AS

Fiftys logotype

Bolaget utvecklar och förvaltar IT-system som ska stödja elsystemets balansering och marknadsfunktionerna.

 • VD: Dag Henning Nikolaisen
 • Bolaget ägs till lika delar av Svenska kraftnät och Statnett.
 • Verksamhet: Utveckling och förvaltning av IT-system för elmarknad och balansering.
 • Svenska kraftnäts styrelseledamöter är Lars Jansson, Lowina Lundström, Ulrika Hesslow (ordf.) och Karin Rådström.
 • Omsättning 2019: 150 mn NOK.

Nord Pool - TSO Holding AS

Nord pools logotype

Bolaget TSO Holding äger 34 procent i Nord Pool Holding AS inom vars ram fysisk elhandel (spotmarknad) hanteras i Norden, Baltikum, Tyskland och England. Nord Pool har huvudkontor i Oslo och filialkontor i Stockholm, Helsingfors, Köpenhamn, Tallinn, Berlin och London. Övriga 66 procent av aktierna i Nord Pool Holding AS ägs av Euronext.

 • Ägare i TSO Holding AS är nordiska och baltiska TSO:er: Svenska kraftnät 28,2 procent av aktiekapitalet, Statnett 28,2 procent, Energinet 18,8 procent, Fingrid 18,8 procent, AST 2,0 procent, Elering 2,0 procent och Litgrid 2,0 procent.
 • VD: Torger Lien
 • Svenska kraftnäts styrelseledamot är Niclas Damsgaard
 • Bolagets verksamhet startade i januari 2020.

Webbplats: www.nordpoolgroup.com Öppnas i nytt fönster

Triangelbolaget D4 AB

Triangelbolagets logotype

 • VD: Ola Barthel
 • Bolaget ägs till lika delar av Svenska kraftnät, Vattenfall AB, Ellevio AB och Tele 2 Sverige AB.
 • Verksamhet:  Förvaltar för delägarnas räkning optoförbindelserna Stockholm-Oslo-Göteborg-Malmö-Stockholm.
 • Svenska kraftnäts styrelseledamöter är Julia Möhlnhoff och Bertil Persson (suppleant).
 • Omsättning 2019: 57 mnkr

Webbplats: triangelbolaget.se/ Öppnas i nytt fönster

Energiforsk AB

Energiforsk logotype

 • VD: Markus Wråke
 • Svenska kraftnäts andel av aktiekapitalet: 20 procent (Energiföretagen Sverige 50 procent, Energigas Sverige 15 procent, Swedegas AB 15 procent)
 • Energiforsk är ett forsknings- och kunskapsföretag som driver och samordnar energiforskning.
 • Svenska kraftnäts styrelseledamöter är Ulf Moberg och Maria Jalvemo (suppleant).
 • Omsättning 2019: 133 mnkr

Webbplats: www.energiforsk.se Öppnas i nytt fönster

Kraftdragarna AB

Kraftdragarnas logotype

 • VD: Hans Müller
 • Svenska kraftnäts andel av aktiekapitalet: 50 procent (Vattenfall AB äger 50 procent.)
 • Verksamhet: Bolaget arbetar bl.a. med tunga lyft samt tunga och skrymmande specialtransporter för kraftföretag och övrig industri. På uppdrag av ägarna svarar bolaget för de akuta specialtransporter som krävs för elförsörjningen.
 • Svenska kraftnäts styrelseledamöter är Johan Svensson, Christoffer Börefelt och Bertil Person (suppleant).
 • Omsättning 2019: 43 mnkr

Webbplats: www.kraftdragarna.se Öppnas i nytt fönster

eSett Oy

Esetts logotype

 • VD: Minnakaisa Ahonen
 • Svenska kraftnäts andel av aktiekapitalet: 25 procent (Fingrid 25 procent, Statnett 25 procent och Energinet 24 procent)
 • Bolaget hanterar den gemensamma nordiska balansavräkningen.
 • Svenska kraftnäts styrelseledamöter är Lowina Lundström och Anna Jäderström (suppleant).
 • Omsättning 2019: 6 mn euro.

Webbplats: www.esett.com (.com) Ladda ner

Granskad