Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Dammanläggning

Klimatförändring

Förändringar i klimatet och andra omvärldsfaktorer har betydelse för dammar och dammsäkerhet. Antalet dammanläggningar som kan påverkas är potentiellt stort och tidsperspektivet för anpassningsåtgärder långt.

Kunskapen om klimat och förändringar av detsamma har under de senaste årtiondena utvecklats avsevärt. Samhällets utsläpp av växthusgaser har redan påverkat klimatet och ytterligare förändringar är att vänta inom den tekniska livslängden för dammanläggningar. 

Sedan lång tid är den etablerade bilden att klimatet i Sverige förändras mot varmare och mer nederbördsrikt, även om det finns skillnader mellan olika regioner och säsonger. Vattencykeln är nära kopplad till meteorologiska förhållanden men flertalet frågeställningar rörande dammanläggningar kräver en hydrologisk ansats. Det gäller exempelvis trender, dynamik och extremer för is, snö och vattenföring. I ett framtida klimat kan det inte uteslutas att hydrologiska extremer ändrar karaktär eller att ogynnsamma förhållanden kan sammanfalla på ett sätt som inte förekommer idag. 

Effekter av ett förändrat klimat är relevant ur ett dammsäkerhetsperspektiv, med avbördningskapacitet och avbördningssäkerhet i särskilt fokus. Även förändringar i driftsmönster och omvärldsfaktorer, som beror av klimatförändringar eller utvecklingen av energisystemet, kan innebära förändrade säkerhetsmarginaler ur ett dammsäkerhetsperspektiv.

Granskad